vineri, 6 iunie 2014

CELE 40 DE LEGI ALE IUBIRII

din cartea CELE 40 DE LEGI ALE IUBIRII -TRATAT DESPRE IUBIRE-

LEGEA NR 1 Felul în care-l vedem pe Dumnezeu oglindeşte limpede felul în care ne vedem pe noi inşine. Dacă El trezeşte în mintea noastră mai cu seamă frică şi vinovăţie înseamnă ca înlăuntrul nostru mustesc prea multă frică şi vinovăţie. Dacă îl vedem pe Dumnezeu plin de iubire şi îndurare aşa suntem şi noi.


LEGEA NR 2
Calea către Adevăr este o trudă a inimii, nu a cugetului.Fă-ţi din inimă cel dintâi sfetnic! Nu din cuget. Cunoaşterea de sine te va călăuzi către cunoaşterea lui Dumnezeu.
LEGEA NR 3
Poţi să-L cercetezi pe Dumnezeu în orice lucru şi orice fiinţă din lume, pentru că Dumnezeu nu e închis într-o moschee, sinagogă sau biserică. Dar dacă simţi încă nevoia să afli unde sălăşluieşte, nu e decât un loc în care poţi să-L cauţi:în inima unui iubitor adevărat.

LEGEA NR 4
Însingurarea şi singurătatea sunt două lucruri deosebite . Când eşti însingurat, e uşor să te amăgeşti singur că te afli pe calea cea dreaptă. Singurătatea e mai bună pentru noi, înseamnă să fii singur fără să te simţi însingurat. Dar până la urmă cel mai bine e să găseşti o fiinţă omenească,o fiinţă care va fi oglinda ta.Numai în inima acestei fiinţe te poţi vedea cu adevărat pe tine şi existenţa lui Dumnezeu înlăuntrul tău.

LEGEA NR 5
Fiecare cititor înţelege în chip diferit după adâncimea pătrunderii sale. Sunt patru chipuri de pătrundere. Primul e înţelesul din afară, cu care se mulţumesc cei mai mulţi oameni. Apoi urmeaza înţelesul dinlăuntru. Al treilea chip este înţelesul dinlăuntrul lăuntrului. Iar al patrulea e atât de adânc încât nu poate fi pus în cuvinte.

LEGEA NR 6
Mintea şi iubirea sunt făcute din altă plămadă. Mintea leagă oamenii cu noduri şi nu se primejduieşte întru nimic, pe când iubirea dezleagă orice încurcături şi se primejduieşte întru totul. Mintea e mereu prevăzătoare şi te povăţuieşte: fereşte-te de prea multă inflăcărare!, pe cănd iubirea spune: o, fii fără grijă ! aruncă-te cu capul înainte! Mintea nu se sfărâma uşor, pe când iubirea se poate lesne preface într-un morman de dărâmături. Însă comorile sunt ascunse printre ruine. O inimă frântă ascunde comori.

LEGEA NR 7
Cele mai multe necazuri de pe lume sunt pricinuite de greşeli de limbă sau simple neînţelegeri. Nu lua niciodată vorbele de bune. Când păşeşti pe tărâmul iubirii, aşa cum ştim, limba devine învechită. Ceea ce nu poate fi pus în cuvinte poate fi priceput doar prin tăcere.

LEGEA NR 8
Orice ţi s-ar petrece în viaţă, oricât de îngrijorătoare ar putea părea lucrurile, nu păşi pe tărâmul deznădejdii.Chiar şi atunci când toate uşile rămân închise, Dumnezeu va deschide o nouă cale doar pentru tine. Fii recunoscător! atât pentru ce ţi s-a dat, cât şi pentru ce n-ai primit.

LEGEA NR 9
Răbdarea nu înseamnă să înduri smerit , ci să ai vederea îndeajuns de ascuţită ca să te încrezi în dezlegarea din urmă a unei întâmplări. Ce înseamnă răbdarea? Înseamnă să te uiţi la ghimpe şi să vezi trandafirul, să priveşti noaptea şi să vezi revărsatul de ziuă. Nerăbdarea înseamnă să ai vederea atât de slabă, încât să nu fii în stare să găseşti dezlegarea. Cei ce-l iubesc pe Dumnezeu nu-şi pierd niciodată răbdarea.

LEGEA NR 10
Soare-răsare, soare-apune, miazăzi ori miazănoapte, nu are nici o însemnătate. Oriîncotro te-ai îndrepta, îngrijeşte-te doar să prefaci fiecare călătorie într-una lăuntrică. Dacă vei călători înlăuntrul tău, vei putea colinda în întreaga lume, cât e de întinsă şi dincolo de ea.

LEGEA NR 11
Moaşa ştie că atunci când nu sunt dureri, calea copilului nu poate fi deschisă şi mama nu poate da naştere. La fel, ca pentru un nou Eu să se nască, e nevoie de greutăţi. Aşa cum lutul trebuie să treacă prin văpaie ca să ajungă mai trainic, Iubirea nu poate fi desăvârşită decât prin durere.

LEGEA NR 12
Căutarea Iubirii te schimbă. Nu e nici un căutător printre cei care pornesc în căutarea Iubirii care să nu se coacă la minte pe drum. În clipa în care porneşti în căutarea Iubirii, începi să te schimbi pe dinăuntru şi pe dinafară.

LEGEA NR 13 Sunt mai multi îndrumători mincinoşi şi învăţători falşi pe lumea asta decât puzderia de stele de pe cer. Nu încurca oamenii care umblă după putere şi care se iubesc numai pe ei cu adevăraţii îndrumători. Un învăţător spiritual adevărat nu îţi atrage luarea aminte asupra lui şi nu aşteaptă supunere deplină sau preţuire neţărmurită din partea ta, ci te ajută în schimb să-ţi cercetezi şi să-ţi preţuieşti eul lăuntric. Adevăraţii îndrumători sunt străvezii precum sticla, căci lasă lumina lui Dumnezeu să treacă prin ei.

LEGEA NR 14
Încearcă să nu te împotriveşti prefacerilor care se abat asupra ta. Lasă în loc viaţa să curgă prin tine. Şi nu te îngrijora că traiul ţi-e întors pe dos. De unde ştii că faţa cu care te-ai obişnuit e mai bună decât cea care o să vină?
LEGEA NR 15
Dumnezeu e adâncit în desăvârşirea lucrării tale, pe dinafară şi pe dinăuntru. E adâncit în întregime în împlinirea ta. Fiecare făptură omenească e o lucrare în desfăşurare, care se apropie încet, dar nestrămutat, de desăvârşire. Fiecare dintre noi suntem o lucrare meşteşugită ce deopotrivă aşteaptă şi se zbate să fie desăvârşită. Dumnezeu se îngrjeşte de fiecare dintre noi în parte, fiindcă omenirea e un meşteşug migălos de scriere frumoasă şi iscusită, în care orice punct e la fel de însemnat pentru întreg.
LEGEA NR 16
E lesne să iubeşti un Dumnezeu desăvârşit fără pată şi fără greşeală cum este El. Ce e mult mai anevoios e să-ţi iubeşti semenii cu metehnele şi cusururile lor. Nu există înţelepciune fără iubire. Până când nu învăţăm să iubim zidirea lui Dumnezeu, nu putem nici să-L iubim nici să-L cunoaştem cu adevărat.


LEGEA NR 17
Adevărata murdărie este cea lăuntrică. Cealaltă se spală. Un singur soi de murdărie nu poate fi curăţat cu apă limpede, iar aceea e urma urii şi a patimii care-ţi întinează sufletul. Poţi să-ţi cureţi trupul prin postit şi înfrânare, dar numai iubirea îţi va curăţa inima.

LEGEA NR 18
Lumea întreagă e cuprinsă într-o singură fiinţă omenească-tu. Tot ce vezi în jur până şi lucrurile care nu-ţi plac, până şi oamenii pe care-i dispreţuieşti ori îi urăşti se află înlăuntrul tău în felurite măsuri. Prin urmare nici pe diavol nu-l căuta înafara ta. Diavolul nu e o putere neobişnuită ce loveşte din afară. E o voce obişnuită din lăuntru. Dacă ajungi să te cunoşti pe deplin, înfruntând cinstit şi hotărât atât faţa ta întunecată, cât şi faţa ta luminoasă, vei ajunge la cel mai înalt chip de ştiinţă. Când cineva se cunoaşte pe el sau pe ea, el sau ea îl cunoaşte pe Dumnezeu.
LEGEA NR 19
Dacă vrei să schimbi felul în care se poartă ceilalţi cu tine, ar trebui să schimbi mai întâi felul în care te porţi tu cu tine. Până nu înveţi să te iubeşti, pe deplin şi cu adevărat, nu ai cum să fii iubit. Odată ce izbuteşti lucrul acesta, fii însă recunoscător pentru orice ghimpe pe care ceilalţi ţi l-au aruncat în cale. E un semn că vei fi curând potopit de o ploaie de trandafiri.
LEGEA NR 20
Nu te îngriji încotro te va purta drumul. Ia aminte la pasul dintâi. Asta e partea cea mai grea şi de ea eşti răspunzator. Odată ce faci pasul dintâi, lasă totul să-şi urmeze cursul firesc şi restul o să vină de la sine. Nu te lăsa dus de curgere. Fii tu însuţi curgerea.

LEGEA NR 21
Toţi am fost zidiţi după asemănarea Lui, şi totuşi fiecare dintre noi a fost zidit deosebit şi fără de pereche. Nu sunt doi oameni asemenea. Nu sunt două inimi care să bată la fel. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca toţi oamenii să fie asemenea, i-ar fi făcut astfel. Prin urmare, a nu ţine seama de deosebiri şi a le vârî altora în cap gândurile tale cu de-a sila e tot una cu a nu ţine seama de sfânta rânduială a lui Dumnezeu.

LEGEA NR 22
Când un iubitor adevărat de Dumnezeu intră într-o cârciumă, cârciuma devine odaia lui de rugăciune, dar când un băutor de vin intră în aceeaşi odaie, aceasta devine cârciuma lui. În tot ce facem inimile noastre au însemnătate, nu înfăţişarea noastră.

LEGEA NR 23
Viaţa e un împrumut trecător, iar lumea asta nu e decât o copie grosolană a Lumii Adevărate. Numai copiii noştri ar lua o jucărie drept lucru adevărat. Şi totuşi fiinţele omeneşti fie se îndrăgostesc de jucărie, fie o strică fără nici o cuviinţă şi o azvârlă cât colo. În viaţa asta fereşte-te să te înclini în vreo parte, căci îţi vei zduncina echilibrul lăuntric.


LEGEA NR 24
Făptura omenească are un loc nepereche în zidirea lui Dumnezeu. Şi am suflat în el Duhul Meu - spune Dumnezeu. Fiecare dintre noi fără deosebire, e hărăzit să fie trimisul lui Dumnezeu pe pământ. Întreabă-te singur: cât de des te porţi ca un trimis, dacă o faci vreodată? Ţine minte, cade în sarcina fiecăruia dintre noi să descoperim duhul sfânt dinăuntrul nostru şi să trăim după îndrumarea lui.


LEGEA NR 25
Iadul e în aici şi acum. La fel şi raiul. Încetează să-ţi mai faci griji din pricina iadului şi să mai visezi la rai, căci sunt amândouă cuprinse chiar înlăuntrul clipei de acum. De fiecare dată când ne îndrăgostim, ne înălţăm în rai. De fiecare dată când urâm, pizmuim sau ne înfruntăm cu cineva, ne rostogolim drept în flăcările iadului.

LEGEA NR 26
Lumea e o singură fiinţă.Toţi şi toate sunt legate între ele printr-un păienjeniş de poveşti. Fie că ne dăm seama ori nu, suntem prinşi cu toţii într-o discuţie tăcută. Nu face rău. Arată-te milostiv. Şi nu bârfi pe nimeni pe la spate - nici măcar o vorbă părelnic nevinovată! Vorbele care ne ies din gură nu pier, ci sunt păstrate veşnic în întinderea necuprinsă a lumii şi se vor întoarce la noi la vremea cuvenită. Durerea unui singur om ne va răni pe toţi. Bucuria unuia singur îi va face pe toţi să zâmbească.

LEGEA NR 27
Lumea asta e ca un munte înzăpezit care îţi face vorbele să răsune îndelung. Orice spui, bun sau rău, se va întoarce într-un fel sau altul la tine. Prin urmare dacă cineva nutreşte gânduri urâte despre tine, să spui vorbe la fel de urâte despre el nu va face decât să înrăutăţească lucrurile. Vei fi prins într-un cerc de rea voinţă fără ieşire. În loc să faci asta, patruzeci de zile şi nopţi spune şi gândeşte numai lucruri frumoase despre acel om. Totul va fi altfel la capătul acelor patruzeci de zile pentru că tu vei fi altfel pe dinăuntru.

LEGEA NR 28
Trecutul e o tălmăcire.Viitorul e o amăgire. Lumea nu se mişcă prin timp ca şi când ar fi o linie dreaptă, înaintând de la trecut la viitor. În schimb timpul se mişcă prin şi înlăuntrul nostru în cercuri nesfârşite. Veşnicia nu e un timp nemărginit, ci doar lipsa oricărui timp. Dacă vrei să cunoşti lumina veşnică, scoate-ţi din minte trecutul şi viitorul şi rămâi în clipa de acum.


LEGEA NR 29
Soarta nu înseamnă că viaţa ta a fost hotărâtă clar dinainte. De aceea, să laşi totul în seama sorţii şi să nu-ţi aduci cu sârguinţă prinosul la muzica lumii e un semn de neştiinţă deplină. Muzica lumii e atotpătrunzătoare şi e alcătuită din patruzeci de trepte deosebite. Soarta e treapta pe care-ţi cânţi melodia. Nu poţi să schimbi lăuta, însă cât de bine cânţi ţine numai de tine.

LEGEA NR 30
Adevăratul iubitor de Dumnezeu este astfel, încât chiar şi atunci când e învinuit pe nedrept, atacat şi osândit din toate părţile, îndură cu răbdare fără să rostească măcar o singură vorbă urâtă despre ponegritorii lui. Un iubitor de Dumnezeu nu împarte niciodată vina. Cum pot exista cârtitori sau potrivnici sau chiar ’’alţii’’ când nu există mai întâi un ’’eu’’? Cum poate fi cineva învinovăţit când există numai UNU ?

LEGEA NR 31
Dacă vrei să-ţi întăreşti credinţa,trebuie să îţi înmoi inima. Pentru ca să-ţi fie credinţa tare ca piatra, inima trebuie să-ţi fie moale ca pana. Prin boală, nenorocire, pierdere sau frică, într-un fel sau altul, suntem cu toţii puşi faţă în faţă cu întâmplări care ne-nvaţă să devenim mai puţin haini şi cârtitori şi mai mărinimoşi şi mai miloşi. Însă unii dintre noi învaţă lecţia şi izbutesc să devină mai blânzi, pe când alţii sfârşesc prin a deveni şi mai cruzi ca înainte. Singura cale de a ne apropia de Adevăr este aceea de a ne lărgi inima astfel încât să cuprindă întreaga omenire şi să aibă încă loc pentru Iubire.

LEGEA NR 32
Nimic nu ar trebui să stea între tine şi Dumnezeu. Nici preoţii, nici rabinii sau oricare alţi păzitori ai cârmuirii spirituale şi religioase. Nici învăţătorii spirituali, nici măcar credinţa ta. Crede în lucrurile pe care le preţuieşti şi în legile tale, dar nu le înstăpâni peste alţii. Dacă frângi într-una inimile oamenilor, orice îndatorire religioasă pe care o îndeplineşti nu slujeşte la nimic. Ţine-te departe toate soiurile de idoli, fiindcă îţi vor înceţoşa vederea. Dumnezeu şi numai Dumnezeu să fie singurul tău îndrumător. Află Adevărul, dar ai grijă să nu-ţi faci un idol din adevărurile tale.

LEGEA NR 33
Când toţi cei din lumea asta se zbat să ajungă undeva şi să devină cineva, doar ca să lase totul de izbelişte după moarte, ţinteşte la treapta din urmă a nimicniciei. Trăieşte viaţa asta la fel de uşor şi de gol ca numărul zero. Nu suntem cu nimic deosebiţi de un urcior. Nu înfloriturile din afară, ci goliciunea dinăuntru ne ţine în picioare. În acelaşi fel, nu ceea ce năzuim să împlinim, ci înţelegerea nimicniciei ne face să mergem mai departe.

LEGEA NR 34
Supunerea nu înseamnă să fii slab sau nepăsător. Nu duce nici la predestinare, nici la renunţare. Tocmai dimpotrivă. Adevărata putere stă în supunere - o putere ce vine dilăuntru. Cei ce se supun naturii vieţii vor trăi într-o linişte şi o pace netulburate chiar şi atunci când întrega lume largă trece prin tulburare după tulburare.


LEGEA NR 35
În lumea asta nu asemănările şi nici netezimile nu ne împing înainte, ci contrariile puternice. Toate contrariile din lume se află înlăuntrul fiecăruia dintre noi. De aceea credinciosul trebuie să întâlnească necredinciosul care sălăşluieşte în el. Iar necredinciosul ar trebui să ajungă să-l cunoască pe credinciosul tăcut dinlăuntrul lui. Până în ziua când ajungi la desăvârşire, credinţa e un fapt treptat şi unul care are nevoie de părelnicul lui contrar - necredinţa.

LEGEA NR 36
Lumea asta e clădită pe temeiul înrâuririi. Nici un strop de bunătate sau grăunte de răutate nu vor rămâne până la urmă neplătite. Nu-ţi fie frică de uneltiri, înşelăciuni ori şiretlicuri din partea altor oameni. Dacă cineva întinde o capcană, la fel face şi Dumnezeu, ţine minte. El e cel mai mare urzitor. Nici măcar o frunză nu se mişcă fără ştirea lui Dumnezeu. Crede sincer şi deplin lucrul ăsta. Orice face Dumnezeu, face minunat.

LEGEA NR 37
Dumnezeu e un ceasornicar migălos. Ordinea Lui e atât de precisă, încât orice lucru de pe pământ se petrece la timpul lui. Nici o clipă mai târziu, nici o clipă mai devreme. Şi pentru fiecare, fără vreo abatere, ceasornicul merge precis. Pentru fiecare există un timp când să iubească şi un timp când să moară.


LEGEA NR 38
Sunt pregătit să schimb viaţa pe care o trăiesc? Sunt pregătit să mă schimb pe dinăuntru? Dacă fie şi o zi din viaţa ta e aidoma celei de dinainte, este fără îndoială păcat. În fiecare clipă şi cu fiecare nouă suflare, trebuie să te simţi reînnoit iar şi iar. Există o singură cale de a renaşte la o viaţă nouă - să mori înainte de moarte.


LEGEA NR 39
Pe când părţile se schimbă, întregul rămâne mereu acelaşi. Pentru orice hoţ care pleacă din lumea asta, se naşte unul nou. Iar orice ins cinstit care moare e înlocuit de unul nou. Prin urmare nu numai că nimic nu rămâne la fel, ci de asemenea nimic nu se schimbă vreodată cu adevărat.

LEGEA NR 40
O viaţă fără iubire e lipsită de însemnătate. Nu te întreba ce fel de iubire ar trebui să cauţi, spirituală ori materială, divină ori pământească, răsăriteană ori apuseană... Împărţirile duc doar la alte împărţiri. Iubirea nu poate fi nici numită, nici lămurită. E ceea ce e, pur şi simplu. Iubirea e apa vieţii. Iar cel ce iubeşte e un suflet de foc! Lumea se învârte altfel când focul iubeşte apa!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu