joi, 28 februarie 2013

Tagore
"Noi ne impunem a vedea tot ceea ce există în această lume ca fiind înfăşurat de Dumnezeu.
 Mă închin mereu lui Dumnezeu care există în foc şi în apă,
care pătrunde întreaga lume, care există în grâne şi în copacii pereni.
Poate oare un astfel de Dumnezeu să fie despărţit de lume?
De altfel, aceasta înseamnă nu doar a-L vedea în tot,
ci mai mult, a-L saluta în orice există în această lume."
Tagore

"Astfel, pentru a dobândi conştiinţa-lumii, trebuie să ne
unim simţirea cu această infinită şi atotcuprinzătoare simţire.
De fapt, singurul progres omenesc coincide cu această extindere
a razei de simţire. Toată poezia, filosofia, ştiinţa, arta şi
religia slujesc acestei extinderi a conştiinţei omului către
sfere mult mai vaste. Omul nu dobândeşte drepturi prin ocuparea
de spaţii întinse, nici măcar prin comportamentul exterior,
ci drepturile sale se extind doar în măsura în care devine
aievea, iar această stare se poate măsura doar prin extinderea
conştiinţei sale.
Însă pentru dobândirea acestei nemărginite conştiinţe
trebuie să plătim. Care este preţul? Lepădarea de sine...

În Gīta ni se spune să înfăptuim lucrurile în mod dezinteresat,
abandonând tânjirea după vreun rezultat..."
Tagore
"Tocmai
de aceea, spre a putea fi pe deplin conştient de tot ceea ce
există, omul trebuie să scape din cătuşele dorinţelor personale.
Trebuie să trecem printr-o astfel de disciplină pentru a ne
pregăti pentru îndatoririle noastre sociale – pentru a împărtăşi
poverile celorlalţi. Orice strădanie pentru a dobândi o viaţă
mai de preţ impune „câştigul prin dăruire, nu prin lăcomie”.
Astfel, extinderea gradată a conştiinţei omului prin uniunea cu
toţi ceilalţi constituie străduinţa omenească."
Tagore
joi, 21 februarie 2013

From Heaven to Dust

The Indian Beauty

Ingerul abundentei


Abundia ,


Tu, Fiinţă angelică de lumină, care reprezinţi abundenţa divină
Pe Tine te rugăm cu multă umilinţă şi iubire,
Dăruieşte-ne seninătatea şi toate calităţile divine,
ce sunt necesare pentru a ne deschide fiinţele către
Abundenţa infinită a Universului.

Fiinţă angelică sublimă a abundenţei divine,
  dăruieşte-ne încrederea în bogăţia ta dumnezeiască.
Fă-ne să fim bogaţi în iubire şi sinceri în gândire.

Tu, Fiinţă angelică sublimă a prosperităţii divine,
fă astfel ca fructele şi legumele,
să fie mereu proaspete pe masa noastră.
  Dăruieşte-ne aurul binecuvântat al grânelor.

  Dăruieşte-ne rubine şi safire în inimi, 
şi toate celelalte calităţi divine.
  Dăruieşte-ne prosperitatea
şi starea de bunăstare pe toate planurile.

Cuferele inimilor ni le deschidem acum, 
pentru a primi din abundenţa ta divină!

Te rugam să faci astfel încat sufletele noastre
să fie mereu într-o eternă primavară,
şi revarsă în inimile noastre
multă iubire şi dor de Dumnezeu.

Tu, Abundia,
Cea care eşti expresia generozităţii infinite a lui Dumnezeu,
Fiinţă angelică ce reverşi în vieţile noastre
din prea-plinul abundenţei dumnezeieşti,
Tie ne rugăm cu multă iubire,
Ascultă această rugăciune a noastră sinceră şi umilă.

Mulţumim din suflet ţie, angelică Abundia,
Cea care aduci in viaţa noastră,
o mulţime de planuri noi şi lucruri minunate,
care sunt în totalitate binecuvântate de Bunul Dumnezeu,
Tatăl nostru ceresc şi iubitor!

Amin.


luni, 11 februarie 2013

Lumina
"În curând n-o să mai pot bea nimic.
În curând n-o să mai pot mânca nimic. 
Căci femeia pe care o iubesc schimbă în lumină tot ce atinge. "
Lucian Blaga