vineri, 6 iunie 2014

CELE 40 DE LEGI ALE IUBIRII

din cartea CELE 40 DE LEGI ALE IUBIRII -TRATAT DESPRE IUBIRE-

LEGEA NR 1 Felul în care-l vedem pe Dumnezeu oglindeşte limpede felul în care ne vedem pe noi inşine. Dacă El trezeşte în mintea noastră mai cu seamă frică şi vinovăţie înseamnă ca înlăuntrul nostru mustesc prea multă frică şi vinovăţie. Dacă îl vedem pe Dumnezeu plin de iubire şi îndurare aşa suntem şi noi.


LEGEA NR 2
Calea către Adevăr este o trudă a inimii, nu a cugetului.Fă-ţi din inimă cel dintâi sfetnic! Nu din cuget. Cunoaşterea de sine te va călăuzi către cunoaşterea lui Dumnezeu.
LEGEA NR 3
Poţi să-L cercetezi pe Dumnezeu în orice lucru şi orice fiinţă din lume, pentru că Dumnezeu nu e închis într-o moschee, sinagogă sau biserică. Dar dacă simţi încă nevoia să afli unde sălăşluieşte, nu e decât un loc în care poţi să-L cauţi:în inima unui iubitor adevărat.

LEGEA NR 4
Însingurarea şi singurătatea sunt două lucruri deosebite . Când eşti însingurat, e uşor să te amăgeşti singur că te afli pe calea cea dreaptă. Singurătatea e mai bună pentru noi, înseamnă să fii singur fără să te simţi însingurat. Dar până la urmă cel mai bine e să găseşti o fiinţă omenească,o fiinţă care va fi oglinda ta.Numai în inima acestei fiinţe te poţi vedea cu adevărat pe tine şi existenţa lui Dumnezeu înlăuntrul tău.

LEGEA NR 5
Fiecare cititor înţelege în chip diferit după adâncimea pătrunderii sale. Sunt patru chipuri de pătrundere. Primul e înţelesul din afară, cu care se mulţumesc cei mai mulţi oameni. Apoi urmeaza înţelesul dinlăuntru. Al treilea chip este înţelesul dinlăuntrul lăuntrului. Iar al patrulea e atât de adânc încât nu poate fi pus în cuvinte.

LEGEA NR 6
Mintea şi iubirea sunt făcute din altă plămadă. Mintea leagă oamenii cu noduri şi nu se primejduieşte întru nimic, pe când iubirea dezleagă orice încurcături şi se primejduieşte întru totul. Mintea e mereu prevăzătoare şi te povăţuieşte: fereşte-te de prea multă inflăcărare!, pe cănd iubirea spune: o, fii fără grijă ! aruncă-te cu capul înainte! Mintea nu se sfărâma uşor, pe când iubirea se poate lesne preface într-un morman de dărâmături. Însă comorile sunt ascunse printre ruine. O inimă frântă ascunde comori.

LEGEA NR 7
Cele mai multe necazuri de pe lume sunt pricinuite de greşeli de limbă sau simple neînţelegeri. Nu lua niciodată vorbele de bune. Când păşeşti pe tărâmul iubirii, aşa cum ştim, limba devine învechită. Ceea ce nu poate fi pus în cuvinte poate fi priceput doar prin tăcere.

LEGEA NR 8
Orice ţi s-ar petrece în viaţă, oricât de îngrijorătoare ar putea părea lucrurile, nu păşi pe tărâmul deznădejdii.Chiar şi atunci când toate uşile rămân închise, Dumnezeu va deschide o nouă cale doar pentru tine. Fii recunoscător! atât pentru ce ţi s-a dat, cât şi pentru ce n-ai primit.

LEGEA NR 9
Răbdarea nu înseamnă să înduri smerit , ci să ai vederea îndeajuns de ascuţită ca să te încrezi în dezlegarea din urmă a unei întâmplări. Ce înseamnă răbdarea? Înseamnă să te uiţi la ghimpe şi să vezi trandafirul, să priveşti noaptea şi să vezi revărsatul de ziuă. Nerăbdarea înseamnă să ai vederea atât de slabă, încât să nu fii în stare să găseşti dezlegarea. Cei ce-l iubesc pe Dumnezeu nu-şi pierd niciodată răbdarea.

LEGEA NR 10
Soare-răsare, soare-apune, miazăzi ori miazănoapte, nu are nici o însemnătate. Oriîncotro te-ai îndrepta, îngrijeşte-te doar să prefaci fiecare călătorie într-una lăuntrică. Dacă vei călători înlăuntrul tău, vei putea colinda în întreaga lume, cât e de întinsă şi dincolo de ea.

LEGEA NR 11
Moaşa ştie că atunci când nu sunt dureri, calea copilului nu poate fi deschisă şi mama nu poate da naştere. La fel, ca pentru un nou Eu să se nască, e nevoie de greutăţi. Aşa cum lutul trebuie să treacă prin văpaie ca să ajungă mai trainic, Iubirea nu poate fi desăvârşită decât prin durere.

LEGEA NR 12
Căutarea Iubirii te schimbă. Nu e nici un căutător printre cei care pornesc în căutarea Iubirii care să nu se coacă la minte pe drum. În clipa în care porneşti în căutarea Iubirii, începi să te schimbi pe dinăuntru şi pe dinafară.

LEGEA NR 13 Sunt mai multi îndrumători mincinoşi şi învăţători falşi pe lumea asta decât puzderia de stele de pe cer. Nu încurca oamenii care umblă după putere şi care se iubesc numai pe ei cu adevăraţii îndrumători. Un învăţător spiritual adevărat nu îţi atrage luarea aminte asupra lui şi nu aşteaptă supunere deplină sau preţuire neţărmurită din partea ta, ci te ajută în schimb să-ţi cercetezi şi să-ţi preţuieşti eul lăuntric. Adevăraţii îndrumători sunt străvezii precum sticla, căci lasă lumina lui Dumnezeu să treacă prin ei.

LEGEA NR 14
Încearcă să nu te împotriveşti prefacerilor care se abat asupra ta. Lasă în loc viaţa să curgă prin tine. Şi nu te îngrijora că traiul ţi-e întors pe dos. De unde ştii că faţa cu care te-ai obişnuit e mai bună decât cea care o să vină?
LEGEA NR 15
Dumnezeu e adâncit în desăvârşirea lucrării tale, pe dinafară şi pe dinăuntru. E adâncit în întregime în împlinirea ta. Fiecare făptură omenească e o lucrare în desfăşurare, care se apropie încet, dar nestrămutat, de desăvârşire. Fiecare dintre noi suntem o lucrare meşteşugită ce deopotrivă aşteaptă şi se zbate să fie desăvârşită. Dumnezeu se îngrjeşte de fiecare dintre noi în parte, fiindcă omenirea e un meşteşug migălos de scriere frumoasă şi iscusită, în care orice punct e la fel de însemnat pentru întreg.
LEGEA NR 16
E lesne să iubeşti un Dumnezeu desăvârşit fără pată şi fără greşeală cum este El. Ce e mult mai anevoios e să-ţi iubeşti semenii cu metehnele şi cusururile lor. Nu există înţelepciune fără iubire. Până când nu învăţăm să iubim zidirea lui Dumnezeu, nu putem nici să-L iubim nici să-L cunoaştem cu adevărat.


LEGEA NR 17
Adevărata murdărie este cea lăuntrică. Cealaltă se spală. Un singur soi de murdărie nu poate fi curăţat cu apă limpede, iar aceea e urma urii şi a patimii care-ţi întinează sufletul. Poţi să-ţi cureţi trupul prin postit şi înfrânare, dar numai iubirea îţi va curăţa inima.

LEGEA NR 18
Lumea întreagă e cuprinsă într-o singură fiinţă omenească-tu. Tot ce vezi în jur până şi lucrurile care nu-ţi plac, până şi oamenii pe care-i dispreţuieşti ori îi urăşti se află înlăuntrul tău în felurite măsuri. Prin urmare nici pe diavol nu-l căuta înafara ta. Diavolul nu e o putere neobişnuită ce loveşte din afară. E o voce obişnuită din lăuntru. Dacă ajungi să te cunoşti pe deplin, înfruntând cinstit şi hotărât atât faţa ta întunecată, cât şi faţa ta luminoasă, vei ajunge la cel mai înalt chip de ştiinţă. Când cineva se cunoaşte pe el sau pe ea, el sau ea îl cunoaşte pe Dumnezeu.
LEGEA NR 19
Dacă vrei să schimbi felul în care se poartă ceilalţi cu tine, ar trebui să schimbi mai întâi felul în care te porţi tu cu tine. Până nu înveţi să te iubeşti, pe deplin şi cu adevărat, nu ai cum să fii iubit. Odată ce izbuteşti lucrul acesta, fii însă recunoscător pentru orice ghimpe pe care ceilalţi ţi l-au aruncat în cale. E un semn că vei fi curând potopit de o ploaie de trandafiri.
LEGEA NR 20
Nu te îngriji încotro te va purta drumul. Ia aminte la pasul dintâi. Asta e partea cea mai grea şi de ea eşti răspunzator. Odată ce faci pasul dintâi, lasă totul să-şi urmeze cursul firesc şi restul o să vină de la sine. Nu te lăsa dus de curgere. Fii tu însuţi curgerea.

LEGEA NR 21
Toţi am fost zidiţi după asemănarea Lui, şi totuşi fiecare dintre noi a fost zidit deosebit şi fără de pereche. Nu sunt doi oameni asemenea. Nu sunt două inimi care să bată la fel. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca toţi oamenii să fie asemenea, i-ar fi făcut astfel. Prin urmare, a nu ţine seama de deosebiri şi a le vârî altora în cap gândurile tale cu de-a sila e tot una cu a nu ţine seama de sfânta rânduială a lui Dumnezeu.

LEGEA NR 22
Când un iubitor adevărat de Dumnezeu intră într-o cârciumă, cârciuma devine odaia lui de rugăciune, dar când un băutor de vin intră în aceeaşi odaie, aceasta devine cârciuma lui. În tot ce facem inimile noastre au însemnătate, nu înfăţişarea noastră.

LEGEA NR 23
Viaţa e un împrumut trecător, iar lumea asta nu e decât o copie grosolană a Lumii Adevărate. Numai copiii noştri ar lua o jucărie drept lucru adevărat. Şi totuşi fiinţele omeneşti fie se îndrăgostesc de jucărie, fie o strică fără nici o cuviinţă şi o azvârlă cât colo. În viaţa asta fereşte-te să te înclini în vreo parte, căci îţi vei zduncina echilibrul lăuntric.


LEGEA NR 24
Făptura omenească are un loc nepereche în zidirea lui Dumnezeu. Şi am suflat în el Duhul Meu - spune Dumnezeu. Fiecare dintre noi fără deosebire, e hărăzit să fie trimisul lui Dumnezeu pe pământ. Întreabă-te singur: cât de des te porţi ca un trimis, dacă o faci vreodată? Ţine minte, cade în sarcina fiecăruia dintre noi să descoperim duhul sfânt dinăuntrul nostru şi să trăim după îndrumarea lui.


LEGEA NR 25
Iadul e în aici şi acum. La fel şi raiul. Încetează să-ţi mai faci griji din pricina iadului şi să mai visezi la rai, căci sunt amândouă cuprinse chiar înlăuntrul clipei de acum. De fiecare dată când ne îndrăgostim, ne înălţăm în rai. De fiecare dată când urâm, pizmuim sau ne înfruntăm cu cineva, ne rostogolim drept în flăcările iadului.

LEGEA NR 26
Lumea e o singură fiinţă.Toţi şi toate sunt legate între ele printr-un păienjeniş de poveşti. Fie că ne dăm seama ori nu, suntem prinşi cu toţii într-o discuţie tăcută. Nu face rău. Arată-te milostiv. Şi nu bârfi pe nimeni pe la spate - nici măcar o vorbă părelnic nevinovată! Vorbele care ne ies din gură nu pier, ci sunt păstrate veşnic în întinderea necuprinsă a lumii şi se vor întoarce la noi la vremea cuvenită. Durerea unui singur om ne va răni pe toţi. Bucuria unuia singur îi va face pe toţi să zâmbească.

LEGEA NR 27
Lumea asta e ca un munte înzăpezit care îţi face vorbele să răsune îndelung. Orice spui, bun sau rău, se va întoarce într-un fel sau altul la tine. Prin urmare dacă cineva nutreşte gânduri urâte despre tine, să spui vorbe la fel de urâte despre el nu va face decât să înrăutăţească lucrurile. Vei fi prins într-un cerc de rea voinţă fără ieşire. În loc să faci asta, patruzeci de zile şi nopţi spune şi gândeşte numai lucruri frumoase despre acel om. Totul va fi altfel la capătul acelor patruzeci de zile pentru că tu vei fi altfel pe dinăuntru.

LEGEA NR 28
Trecutul e o tălmăcire.Viitorul e o amăgire. Lumea nu se mişcă prin timp ca şi când ar fi o linie dreaptă, înaintând de la trecut la viitor. În schimb timpul se mişcă prin şi înlăuntrul nostru în cercuri nesfârşite. Veşnicia nu e un timp nemărginit, ci doar lipsa oricărui timp. Dacă vrei să cunoşti lumina veşnică, scoate-ţi din minte trecutul şi viitorul şi rămâi în clipa de acum.


LEGEA NR 29
Soarta nu înseamnă că viaţa ta a fost hotărâtă clar dinainte. De aceea, să laşi totul în seama sorţii şi să nu-ţi aduci cu sârguinţă prinosul la muzica lumii e un semn de neştiinţă deplină. Muzica lumii e atotpătrunzătoare şi e alcătuită din patruzeci de trepte deosebite. Soarta e treapta pe care-ţi cânţi melodia. Nu poţi să schimbi lăuta, însă cât de bine cânţi ţine numai de tine.

LEGEA NR 30
Adevăratul iubitor de Dumnezeu este astfel, încât chiar şi atunci când e învinuit pe nedrept, atacat şi osândit din toate părţile, îndură cu răbdare fără să rostească măcar o singură vorbă urâtă despre ponegritorii lui. Un iubitor de Dumnezeu nu împarte niciodată vina. Cum pot exista cârtitori sau potrivnici sau chiar ’’alţii’’ când nu există mai întâi un ’’eu’’? Cum poate fi cineva învinovăţit când există numai UNU ?

LEGEA NR 31
Dacă vrei să-ţi întăreşti credinţa,trebuie să îţi înmoi inima. Pentru ca să-ţi fie credinţa tare ca piatra, inima trebuie să-ţi fie moale ca pana. Prin boală, nenorocire, pierdere sau frică, într-un fel sau altul, suntem cu toţii puşi faţă în faţă cu întâmplări care ne-nvaţă să devenim mai puţin haini şi cârtitori şi mai mărinimoşi şi mai miloşi. Însă unii dintre noi învaţă lecţia şi izbutesc să devină mai blânzi, pe când alţii sfârşesc prin a deveni şi mai cruzi ca înainte. Singura cale de a ne apropia de Adevăr este aceea de a ne lărgi inima astfel încât să cuprindă întreaga omenire şi să aibă încă loc pentru Iubire.

LEGEA NR 32
Nimic nu ar trebui să stea între tine şi Dumnezeu. Nici preoţii, nici rabinii sau oricare alţi păzitori ai cârmuirii spirituale şi religioase. Nici învăţătorii spirituali, nici măcar credinţa ta. Crede în lucrurile pe care le preţuieşti şi în legile tale, dar nu le înstăpâni peste alţii. Dacă frângi într-una inimile oamenilor, orice îndatorire religioasă pe care o îndeplineşti nu slujeşte la nimic. Ţine-te departe toate soiurile de idoli, fiindcă îţi vor înceţoşa vederea. Dumnezeu şi numai Dumnezeu să fie singurul tău îndrumător. Află Adevărul, dar ai grijă să nu-ţi faci un idol din adevărurile tale.

LEGEA NR 33
Când toţi cei din lumea asta se zbat să ajungă undeva şi să devină cineva, doar ca să lase totul de izbelişte după moarte, ţinteşte la treapta din urmă a nimicniciei. Trăieşte viaţa asta la fel de uşor şi de gol ca numărul zero. Nu suntem cu nimic deosebiţi de un urcior. Nu înfloriturile din afară, ci goliciunea dinăuntru ne ţine în picioare. În acelaşi fel, nu ceea ce năzuim să împlinim, ci înţelegerea nimicniciei ne face să mergem mai departe.

LEGEA NR 34
Supunerea nu înseamnă să fii slab sau nepăsător. Nu duce nici la predestinare, nici la renunţare. Tocmai dimpotrivă. Adevărata putere stă în supunere - o putere ce vine dilăuntru. Cei ce se supun naturii vieţii vor trăi într-o linişte şi o pace netulburate chiar şi atunci când întrega lume largă trece prin tulburare după tulburare.


LEGEA NR 35
În lumea asta nu asemănările şi nici netezimile nu ne împing înainte, ci contrariile puternice. Toate contrariile din lume se află înlăuntrul fiecăruia dintre noi. De aceea credinciosul trebuie să întâlnească necredinciosul care sălăşluieşte în el. Iar necredinciosul ar trebui să ajungă să-l cunoască pe credinciosul tăcut dinlăuntrul lui. Până în ziua când ajungi la desăvârşire, credinţa e un fapt treptat şi unul care are nevoie de părelnicul lui contrar - necredinţa.

LEGEA NR 36
Lumea asta e clădită pe temeiul înrâuririi. Nici un strop de bunătate sau grăunte de răutate nu vor rămâne până la urmă neplătite. Nu-ţi fie frică de uneltiri, înşelăciuni ori şiretlicuri din partea altor oameni. Dacă cineva întinde o capcană, la fel face şi Dumnezeu, ţine minte. El e cel mai mare urzitor. Nici măcar o frunză nu se mişcă fără ştirea lui Dumnezeu. Crede sincer şi deplin lucrul ăsta. Orice face Dumnezeu, face minunat.

LEGEA NR 37
Dumnezeu e un ceasornicar migălos. Ordinea Lui e atât de precisă, încât orice lucru de pe pământ se petrece la timpul lui. Nici o clipă mai târziu, nici o clipă mai devreme. Şi pentru fiecare, fără vreo abatere, ceasornicul merge precis. Pentru fiecare există un timp când să iubească şi un timp când să moară.


LEGEA NR 38
Sunt pregătit să schimb viaţa pe care o trăiesc? Sunt pregătit să mă schimb pe dinăuntru? Dacă fie şi o zi din viaţa ta e aidoma celei de dinainte, este fără îndoială păcat. În fiecare clipă şi cu fiecare nouă suflare, trebuie să te simţi reînnoit iar şi iar. Există o singură cale de a renaşte la o viaţă nouă - să mori înainte de moarte.


LEGEA NR 39
Pe când părţile se schimbă, întregul rămâne mereu acelaşi. Pentru orice hoţ care pleacă din lumea asta, se naşte unul nou. Iar orice ins cinstit care moare e înlocuit de unul nou. Prin urmare nu numai că nimic nu rămâne la fel, ci de asemenea nimic nu se schimbă vreodată cu adevărat.

LEGEA NR 40
O viaţă fără iubire e lipsită de însemnătate. Nu te întreba ce fel de iubire ar trebui să cauţi, spirituală ori materială, divină ori pământească, răsăriteană ori apuseană... Împărţirile duc doar la alte împărţiri. Iubirea nu poate fi nici numită, nici lămurită. E ceea ce e, pur şi simplu. Iubirea e apa vieţii. Iar cel ce iubeşte e un suflet de foc! Lumea se învârte altfel când focul iubeşte apa!joi, 5 iunie 2014

Iubirea la timpul prezent (2)

Mit: Iubirea te va ajuta sa treci prin momentele grele dintr-o relatie.
Realitate: Valorile comune sunt acelea care-ti permit sa traversezi o criza.
In orice relatie intima exista o puternica atractie venita din trecut. Suntem atrasi de oameni care ne trezesc cele mai vechi stari afective, care ne fac sa ne simtim asa cum ne simteam in copilarie. Nu putem depasi atractia trecutului decat daca exista o la fel de puternica atractie spre prezent. Aceasta e data de viziunea si valorile noastre comune. Un cuplu poate fi de acord ca o anumita valoare e impartasita de amandoi, insa decizia de a actiona conform acelei valori e individuala. Daca pretuiesti un anumit lucru, vei actiona in virtutea acelei valori indiferent ce face partenerul tau. Valorile nu sterg suferinta din trecut, dar iti dau posibilitatea sa iei hotarari noi, mai bune. Cu cat poti recunoaste mai deplin influenta trecutului tau asupra a ceea ce simti in prezent, cu atat devii mai liber sa actionezi in concordanta cu valorile tale. Cand aceste valori sunt impartasite de partener si actionati amandoi in virtutea lor, te simti atras de partener din cele mai bune motive. Il respecti, il admiri si te bucuri de el si te respecti pe tine insuti pentru ca il iubesti.


 Mit: Trebuie sa lucrezi asupra relatiei tale daca vrei sa fie o relatie reusita.
Realitate: Nu relatiile, ci oamenii au probleme.
Suferinta emotionala apare intr-o relatie cand aceasta relatie ne declanseaza modele familiare- trairi afective ce-si au originea intr-un trecut indepartat. Modelele familiare pot sa complice relatiile, dar ele nu sunt provocate de relatia propriu-zisa si nici nu pot fi ameliorate prin intermediul ei.
Certurile prostesti sunt un semn de pierdere care n-a fost jelita. Daca nu jelesti direct o pierdere, tristetea va iesi la iveala indirect si-ti va otravi relatia.
Dedicarea fata de dezvoltarea personala determina mereu pierderi, pentru ca de fiecare data cand inaintezi si imbratisezi noul trebuie sa renunti la ceva vechi. Cu cat esti mai treaz si mai prezent in viata ta, cu atat vei simti mai tare pierderile. Schimbarile fericite nu te fac sa simti fericire daca pierderile pe care le presupun nu sunt planse.
Oricat de paradoxal ar parea, a jeli trecutul constituie calea catre fericirea in prezent. Partenerul nu constituie o problema.


 Mit: Altruismul si daruirea fata de altii dau nastere celor mai bune relatii.
Realitate: Limitele clare si granitele dau nastere la respect reciproc si relatii durabile.
Cand suntem bebelusi, simbioza cu mama e conditia de care depinde insasi viata noastra. Primele stadii ale indragostirii sunt o revenire extatica la simbioza. In cele din urma aceasta faza se incheie. E prima pierdere majora pe care o traim cu partenerii nostri. E un lucru trist, care e necesar sa fie jelit. Insa este esential sa traim aceasta pierdere. Dar, trebuie sa depasim acest stadiu.
Una dintre cele mai dificile provocari ale impunerii limitelor consta in a afla mai intai unde se afla sau unde ar trebui sa se afle. Problema cu o relatie simbiotica e ca nu stii. Ai pierdut din vedere unde se termina partenerul tau si unde incepi tu. Nu iti e foarte clar unde sa trasezi linia intre compromisul rezonabil si abandonul de sine.
Cand ne incalcam valorile fundamentale, ne incalcam si granitele. Daca ne concentram la a trai potrivit valorilor noastre, vom putea sa vedem clar care ne sunt limitele. Cand ii arati care sunt granitele tale il inviti la parteneriat si la intimitate.


 Mit: Acceptarea neconditionata a partenerului constituie temelia unei relatii reusite.
Realitate: Daca nu ai pretentii de la partener inseamna ca nu tii cu adevarat la el.
Filosofia asta e buna daca vrei ca relatia ta sa se transforme intr-o situatie de ajutor social afectiv.
Desi toate relatiile contin un element de contract nesanatos, un acord nerostit intre soti sa nu se puna la incercare unul pe altul, partea cea mai sanatoasa din noi se va simti jefuita daca acest contract ajunge sa domine. A nu-ti pune la incercare partenerul inseamna sa-l dezamagesti rau de tot. Inseamna ca nu-ti pasa cu adevarat. Inseamna, in esenta ca renunti la el. A nu-ti provoca partenerul este, la fel ca altruismul extrem, o forma de abandon afectiv.
Ca sa-ti provoci partenerul nu trebuie sa ai dreptate. Chiar daca sunt ranite sentimentele, se provoaca furia, reactia starnita de acestea il indeamna pe cel in cauza sa se transforme intr-un mod care, in ultima instanta va va face mult mai fericiti pe amandoi.
Orice relatie care merita pastrata poate supravietui schimbarilor de mari proportii- si nu merita pastrata daca nu risti acele schimbari.Mit: Conflictele frecvente sunt un semn ca relatia are probleme.
Realitate: Cat esti dispus sa te implici in conflict determina profunzimea si calitatea relatiei tale.
Intensitatea afectiva a unui conflict depinde de locul unde se gasesc radacinile sale: in trecut sau in prezent. Conflictele raportate cu adevarat la prezent sunt usor de gestionat in prezent. Cele care nu se lasa rezolvate si trezesc simtaminte intense vin din trecut si din modelele noastree familiare. Uneori se petrece ca intr-un conflict unul din parteneri sa actioneze din perspectiva prezentului, celalalt se zbate intr-un model familiar.
Cand un conflict trezeste trairi afective puternice si te simti la fel de incapabil sa-l lasi la o parte sau sa-l rezolvi, nevoile ce-ti motiveaza comportamentul vin din trecut. Iata cateva semne ca asta se petrece :
  • Nevoia ta pare imperioasa. Simti ca se va petrece ceva groaznic daca nu e indeplinita imediat.
  • Intensitatea a ceea ce simti e disproportionata fata de circumstante.
  • Partenerul nu-ti poate implini nevoia nici chiar daca face efort sustinut pentru asta.
  • Simtamintele tale nu se lasa intrerupte. Odata ce te implici, pare ca nu te mai poti opri.
  • Cand te simti asa iti pierzi flexibilitatea si deschiderea. Esti surd la orice idee noua.
  • Iti poti aminti ca te-ai mai simtit asa si in alte relatii. Dezamagirea te face sa ai ganduri negative despre viata sau sexul opus.
  • Intensitatea si caracterul imperativ al trairilor afective te determina sa faci lucruri pe care le regreti mai tarziu.
In spatele unei furii care nu se lasa nicicum potolita se afla o tristete. Cand sapi pana la acea tristete si afli care e cauza si o impartasesti cu partenerul, ceea ce a pornit ca o cearta devine un prilej de a adanci intimitatea intre voi.
Trairile afective sunt asezate in straturi. Furia se afla mai aproape de suprafata decat suferinta. E simtamantul pe care tinzi sa-l traiesti primul atunci cand un conflict iti activeaza un model familiar. Daca nu poti simti furie, nu vei reusi nici sa-ti accesezi durerea.
Compromisul constituie o solutie jalnica la orice problema pentru care merita sa te certi. Compromisul si alte solutii sunt inspirate din dorinta de a scapa rapid de un conflict. O relatie fara conflicte e moarta.
Daca puteti pastra curiozitatea cu privire la lucrurile pe care le invatati cu ajutorul disputelor, conflictul va va imbogati intimitatea.Mit: E important ca partenerii sa petreaca mult timp impreuna.
Realitate: Cele mai bune relatii se intretin cu efort putin si multa intimitate.
Cand doi oameni se indragostesc, isi prefera tovarasia mai mult decat pe a oricui altcuiva. In cele din urma, tanjirea intensa unul dupa celalalt, cunoscuta de obicei ca romantism se estompeaza. Daca te-ai obisnuit sa crezi ca romantismul si intimitatea sunt unul si acelasi lucru, ai putea interpreta aceasta scadere a intensitatii ca pe o distantare. Dar nu inseamna distantare, inseamna maturizare. Concentrarea exclusiva unul asupra celuilalt va va bloca drastic dezvoltarea daca se prelungeste la nesfarsit.
Adevarata intimitate necesita granite ferme si provocari constante. Timpul petrcut separat este esential pentru dezvoltarea voastra personala, iar aceasta la randul ei, este esentiala pentru dezvoltarea relatiei voastre.
Zece minute pe zi inseamna intretinere cu foarte putin efort. Secretul relatiilor cu un grad mare de intimitate si un grad mic de efort consta in a invata sa separi ceea ce este esential de ceea ce nu este. Aceasta decurge din constientizarea sentimentelor.
Himalaya 2014


miercuri, 4 iunie 2014

Jumatatea ta...

Una dintre minciunile cu un impact dezastruos asupra noastră este că în viaţă trebuie să-ţi cauţi jumătatea


Să reţineţi că una dintre minciunile cu un impact dezastruos asupra noastră este aceea că în viaţă trebuie să-ţi cauţi jumătatea. Ni se inoculează această minciună, prin literatură, presă, filme, încă de când suntem copii. Ni se spune că nu putem fi fericiţi decât dacă ne găsim jumptatea. Este o minciună care datează cam din perioada romanticilor, când omul s-a îndepărtat de Dumnezeu şi caută să pună pe piedestalul pe care stătuse Dumnezeu un alt om, persoana iubită.


Pentru că fiecare om e chip al lui Dumnezeu, nu jumătate de chip. Şi nu relaţia mea cu alt om mă împlineşte, ci relaţia cu Dumnezeu. Dacă stau mereu în legătură cu Dumnezeu prin rugăciune, simt adevărul celor spuse de Mântuitorul: “Împăraţia Cerurilor este înlăuntrul vostru”. Simt pace, bucurie, mângaiere, echilibru. Abia atunci relaţia mea cu alţi oameni poate deveni relaxată, neposesivă, iar gelozia, controlul, invidia şi toate celelalte care ne chinuie cad de la sine.

Doi oameni care trăiesc în Dumnezeu nu pot avea decât o relaţie foarte bună. Altminteri, eu n-am fericirea şi o aştept de la celalalt şi el o aşteaptă de la mine. De aici vin atâtea dezămăgiri, nefericiri şi drame. Omul crede că şi-a ales partenerul greşit şi de asta nu e fericit. Îşi caută alt partener şi, după un timp, simte acelaşi gol şi aceeaşi neîmplinire. Dar problema nu este acel partener, ci raportarea greşită la viaţă, că tu crezi că exista o jumătate cu care poţi să formezi un întreg.
Noi, de fapt, ne avem rădăcinile în Dumnezeu, nu în alt om, iar seva, puterea noastra de viaţă vine de la Dumnezeu şi nu de la om. E clar atunci că împlinirea nu poate să fie decât in El. Nu de la alt om trebuie să aştept fericirea, ci de la Dumnezeu. Dacă am acea împlinire profundă în Dumnezeu, pot să am şi împlinirea familială, socială… Şi mai e ceva: noi nu putem schimba pe nimeni, fiecare se schimbă numai dacă vrea. Mulţi sunt nefericiţi pentru că încearcă să-şi schimbe “jumătatea”. Femeile, de exemplu, ştiu că bărbaţii cu care se căsătoresc au anumite defecte, vicii, neîmpliniri. Dar se însoţesc cu ei, sperând să-i schimbe. Când iubeşti pe cineva, nu te căzni să-l schimbi, căci nu vei putea. Roagă-te pentru el, dă-i un sfat, o carte, şi mai departe rămâne lupta lui cu el înşuşi. Eu pot să-ţi pun în farfurie, dar nu pot să mănânc în locul tau, îţi arăt drumul, dar nu pot să merg în locul tău.
Părintele Ghelasie de la Frasinei spunea că nu conteaza atât duhovnicul, cât râvna ucenicului. Duhovnicul poate să fie un om sfânt, dar dacă tu n-ai pic de râvnă, sămânţa ta rămâne tot neîncolţită. Tu însuţi trebuie să pui sămânţa în pământ, să o îngrijeşti, să fii grădinarul propriei tale vieţi.
Problema nu e să-i schimbi pe alţii, ci să te schimbi pe tine. Odată ce vom face asta mai mulţi, se schimbă şi lumea din jurul nostru.
Pr. Dan Popovici, la Schitul “Invierea Sf. Lazar”
sursa formula-as.romarți, 3 iunie 2014

Ramasite

"Trecutul tau e doar o poveste. Nimic mai mult. Si atunci cand ai sa realizezi acest lucru, doar atunci, ai sa intelegi ca esti pregatit pentru ceva nou, pentru ceva mult mai bun. Nu astepta ca acel om ”perfect” sa calce in viata ta. Nu ai sa stii daca e sau nu acel om! Nu ai de unde. Calca tu in viata oamenilor ca si cum ai fi omul ”perfect” pentru ei. Ah…dar am uitat. Nu ai cum pentru ca trecutul tau nu te lasa. Nu-i asa?

Intoace placa. Schimba ceva din viata ta. Indiferent cat de minor e acel lucru. Ucide rutina. Incearca ceva nou. Fa ceva ce ti-ai dorit de mult sa faci. E simplu. Nu astepta ca sa apara cineva si sa iti schimbe viata. Aici nu esti intr-un film. Esti doar tu si viata ta! Daca nu ai putere, sper macar ca ai putere sa privesti cum altii isi schimba viata!
De fiecare data cand ajung intr-o situatie dificila si reusesc sa gasesc cel mai minor lucru de care sa rad, cand gasesc orice nenorocit de motiv sa fac glume pe seama lui, stiu ca am sa castig! Stii de ce? Pentru ca atunci realizez ca nu exista probleme fara solutii. E adevarat ca unele nu ne plac pe moment, insa in timp invatam sa traim cu ele. Invatam sa traim cu propriile noastre decizii. Si chiar daca nu crezi in acest moment in ceea ce-ti spun, viata e dreapta! Niciodata nu iti ofera mai mult din ceea ce poti tu duce!"

sursa: http://dannecsa.wordpress.com/2014/04/10/ramasite/

Iubirea la timpul prezent...

Cateva idei din cartea "Iubirea la timpul prezent"

Mit: Increderea in partener este esentiala intr-o relatie reusita.
Realitate: Esentiala e increderea in tine insuti. 

Increderea e ceea ce faci atunci cand stii precis ca partenerul te va dezamagi si nu lasi asta sa te determine sa dai inapoi.
Increderea inseamna sa stii ca partenerul nu va reactiona de fiecare data asa cum speri cand i te vei destainui, dar continui oricum sa i te destainui.
Increderea inseamna sa stii ca partenerul nu-ti va da intotdeauna ceea ce vrei si sa ceri oricum acel lucru. Increderea inseamna sa-i impartasesti partenerului reactiile tale sincere chiar si atunci cand stii ca il vor supara.
Increderea inseamna sa ridici o problema sensibila chiar daca anticipezi ca va starni o cearta.
Increderea inseamna sa-i ceri socoteala partenerului pentru comportamentele sale care-i fac rau, pentru ca stii ca poate mai mult de atat.
Relatia reusita nu are nimic de a face cu confortul.
Iubirea nu inseamna compromis, sacrificiu sau acceptare neconditionata.
Iubirea inseamna CURAJ.

Si as aduga... CURAJ-ul de a fi tu insuti no matter what...
CURAJ-ul de a alege iubirea si nu frica ...
CURAJ-ul de a-L iubi pe Dumnezeu in celalalt indiferent ce ar face.

Tribute to Mother Earth

luni, 2 iunie 2014

Frumusete...

Sytë e tu

Heart TangoBaie in lapte...

Monica BellucciSa iubesti o femeie

I.Pentru a iubi cu adevarat o femeie, s-o înțelegi ,tu trebuie să știi ce este în interiorul ei profund ,să-i auzi fiecare gând , -i vezi fiecare vis ,să-i dai aripi atunci când ea vrea să zboare ,și când te afli culcat neajutorat în brațele ei ,vei stii ca ai iubit cu adevarat o femeie .

ref : Atunci cand iubesti o femeie , spune-i că este dorită cu adevarat,atunci când iubești o femeie , spune-i că ea e cea UNICA ea are nevoie de cineva să-i spună că iubirea voastră va dura pentru totdeauna ,deci spune-mi ai iubit vreodată cu adevărat , cu adevărat o femeie . ( oohhh )

II . Pentru a iubi cu adevarat o femeie , las-o să te țina in brate ,până știi cum ea isi doreste să fie atinsă ,Trebuie să o respiri , să o gusti ,până când o pot simți în sânge tau ,când poti vedea copiii nenăscuți în ochii ei ,vei stii ca ai iubit cu adevarat o femeie.


ref : Atunci cand iubesti o femeie , spune-i că ea este cu adevarat dorită ,atunci când iubești o femeie , spune-i că ea e cea UNICA ea are nevoie de cineva care să-i spuna că veti fi mereu împreună ,
deci spune-mi ai iubit vreodată cu adevărat , cu adevărat o femeie . ( oohhh )


III . Trebuie să-i dai credință/incredere , ține-o bine in bratele taleun pic de tandrete , porta-te frumosea va fi acolo pentru tine , având grijă de tine ( trebuie cu adevărat să iubești o femeie )Și când te afli culcat neajutorat în brațele ei ,vei stii ca ai iubit cu adevarat o femeie .


The Love of a Twin Soul

 "Dorinta si cautarea Intregului se numeste Iubire" Platon

 "L-am gasit pe Acela pe care sufletul meu Il iubeste" Cantecul lui Solomon

 "Tu m-ai deschis si ai turnat in mine Spiritul Tau
Acum Te cunosc asa cum ma cunosc pe mine insumi"
 Imnurile lui Solomon

"Iubirea este puterea lui D-zeu care uneste doua suflete si le face sa fie Unul"

Roses

"Nu vedem lucrurile cum sunt , le vedem asa cum suntem" 
Anais Nin


"Viata este floarea pentru care iubirea este nectar" V. Hugo

O, Krishna

Intr-o confruntrare dintre Pandava-si desfasurata priutr-un joc de noroc, regele si-a piedut inclusiv regina...
Ea este adusa in fata lor si cei invingatori urmaresac sa o dezbrace... aceasta purtand doar o bucata de panza fiind in perioada speciala a lunii...
Cand isi da seama ca carii razboinici si regele nu o mai pot proteja, ca nici un ajutor omenesc nu o poate salva...tandu-si mainile peste sani pentru a pastra restul de mandriea ridicat mainile spre cer si L-a rugat pe Krishna cu voce tare...
"O,Krishna, tu cel mult iubit de Yadava-si si , locuitor al Dwaraka! Unde esti? De ce m-ai parasit in acesta situatie teribila? Sunt neputincioasa si singura si ma confrunt cu dezastru"... se abandona total Domnului.

Domnul se lupta ... si pentru cateva momente si-a pierdut interesul si s-a grabit sa-i acorde ajutorul.
Spre marea uimire a tuturor desi materialul era tras de pe trupul ei.. metru cu metru ...cadea pe podea dar ea ramanea imbracata... Ea continua sa cante... invocandu pe Domnul...Draupadi a intrat intr-o stare de adoratie exatica... Cel ce o dezbraca se prabusi epuizat...

Acesta este unul dintre cele mai sacre episoade din Mahabharata si este un exemplu pentru toate femeile de a intelege ca ele nu sunt nicicad neajutorate atata timp cat sunt pline de devotament fata de Domnul.

Mai multe gasiti in cartea "Viata completa a lui Krishna" scrisa de Mataji Devi Vanamali