miercuri, 9 noiembrie 2011

matangi

Tradiţia tantrică hindusă menţionează că cea de-a noua Mare Putere Cosmică este MATANGI, Divina Mamă care adeseori este înfăţişată în culoarea verde închis, precum cea a smaraldului; totodată, ea este reprezentată acordând graţia şi binecuvântările ei din preafericita şi profunda stare de extaz divin pe care ea o trăieşte în mod continuu.
Din punct de vedere etimologic, MATA înseamnă „un gând” sau „o opinie”. Prin urmare, MATANGI este Marea Putere Cosmică ce pătrunde în gând sau în minte. De fapt, o redare mai nuanţată a principalului aspect pe care ea îl reprezintă se referă la „cuvânt”, care nu reprezintă altceva decât un fel de „întrupare” sau obiectivare a gândului. Deoarece în mod evident guvernează actul vorbirii, MATANGI mai este corelată atât cu organul de de simţ care este urechea, cât şi cu abilitatea noastră de a asculta, aspect care constituie, de fapt, originea procesului de înţelegere şi învăţare, care la rândul lui naşte gânduri puternice şi profunde.

Un aspect interesant pe care trebuie să-l menţionăm este acela că Marea Putere Cosmică MATANGI este strâns corelată în tradiţia spirituală a Indiei cu SARASVATI, care după cum ştim este însăşi zeiţa înţelepciunii şi totodată consoarta marelui zeu BRAHMA (Creatorul Macrocosmosului din trinitatea (TRIMURTI) hindusă (care se referă la zeii BRAHMA, VISHNU şi SHIVA (RUDRA)). Ca şi SARASVATI, MATANGI este înfăţişată cântând la instrumentul sacru hindus (care este VINA), ceea ce are ca principală semnificaţie faptul că ea îşi extinde sfera de influenţă şi guvernează asupra domeniului muzicii şi al sunetului audibil, în general, şi nu doar asupra domeniului reprezentat de cuvântul rostit. De aceea, MATANGI este adeseori redată ca fiind însăşi forma manifestată a cântecului sau melodiei. Ea este simbolizată (întocmai precum SARASVATI) de norii de furtună şi de fulgerele acesteia, cât şi de râurile care se varsă în mare sau în ocean. Totodată, MATANGI reprezintă chiar rezonanţa vibratorie sau NADA a sunetului subtil, care se manifestă pe diferite niveluri de subtilitate în întreaga structură subtilă de NADI-uri a fiinţei noastre.

Cu toate acestea, între cele două mari zeiţe (MATANGI şi SARASVATI) există şi deosebiri. Astfel, MATANGI reprezintă mai ales acea formă a lui SARASVATI care implică cunoaşterea interioară, lăuntrică. Cu alte cuvinte, ea este forma mistică, ocultată şi totuşi extatică a lui SARASVATI şi acest aspect ne apare cu atât mai evident, cu cât SARASVATI este cunoscută în special ca zeiţa cunoaşterii obişnuite, a artei şi a culturii. Prin antiteză, Marea Putere Cosmică MATANGI guvernează asupra domeniului tainic extraordinar al cunoaşterii divine, care prin însuşi specificul lui ne conduce dincolo de limitele convenţionalului. Urmărind să evidenţiem comparativ acest aspect, putem afirma că MATANGI reprezintă, de fapt, acea faţetă a lui SARASVATI care este corelată cu energia transformatoare a Marii Puteri Cosmice KALI.

În aspectul ei de Logos divin creator care se manifestă plenar în întregul Macrocosmos, MATANGI întruchipează marile puteri ale naturii. Astfel, ea personifică frumuseţea sălbatică, atracţia şi totodată misterul şi puterea ascunsă a junglei tropicale, în care ea este vizualizată sub forma unui elefant foarte puternic şi activ, reflectând astfel ritmurile originare ale Naturii. Din această perspectivă, remarcăm faptul că formele de expresie ale lui MATANGI sunt asemănătoare cu cele ale lui TRIPURA SUNDARI. Asemănarea constă în faptul că ea reprezină, de asemenea, frumuseţea orbitoare a Creaţiei ca expresie a Sinelui esenţă, însă în timp ce la TRIPURA SUNDARI această frumuseţe se manifestă în mod special ca experienţă lăuntrică la nivel de conştiinţă, în ceea ce o priveşte pe MATANGI expresia predominantă este aceea a manifestării obiective, exterioare. În panteonul tantric, MATANGI este asociată oarecum locului de „prim-ministru” printre celelalte zeităţi, ea fiind „consilierul” Marii Puteri Cosmice TRIPURA SUNDARI, considerată Regina Supremă a întregii Creaţii. În această ipostază, MATANGI este numită MANTRINI, având astfel puterea şi supremaţia desăvârşită asupra tuturor MANTRA-elor care există, mai ales când acestea sunt exprimate prin viu grai. Astfel, ea este cea care ne conferă abilitatea de a „comunica” cu toate celelalte zeităţi prin intermediul MANTRA-elor. De fapt, putem spune că ea guvernează asupra tuturor formelor de cunoaştere, fiind deci un nepreţuit sfătuitor şi totodată învăţător pe această cale. Prin urmare, mai ales acele fiinţe umane care urmăresc să se impună în acest domeniu al vieţii, vor trebui să o adore cu fervoare pe MATANGI, pentru a se bucura astfel de succes deplin în activitatea lor.


Un alt aspect evident în legătură cu MATANGI este acela că ea se exprimă în cele mai elevate forme ale sale prin intermediul Ghidului spiritual care îşi oferă învăţătura aspiranţilor, mai ales prin intermediul cuvântului rostit. Prin urmare, putem afirma că MATANGI reprezintă învăţăturile Ghidului spiritual şi tradiţia spirituală pe care acesta o îmbrăţişează. La un nivel mai general, MATANGI reprezintă chiar continuitatea tradiţiilor spirituale în lume, tradiţii care sunt marcate de linealogiile marilor maeştri spirituali care le-au însufleţit şi le-au făcut să fie cunoscute de-a lungul timpului. De aceea, adorarea lui MATANGI constituie într-o anumită măsură chiar adorarea Ghidului spiritual. Cei care urmăresc să-i înveţe pe alţii şi mai ales cei care doresc să propage învăţăturile spirituale unor mari mulţimi de oameni sunt în mod special binecuvântaţi şi ajutaţi de graţia divină a lui MATANGI, dacă bineînţeles ei acţionează în mod just şi sunt integraţi divin în acele conjucturi.Tradiţia tantrică afirmă că sălaşul subtil al lui MATANGI (la nivelul microcosmosului fiinţei umane) se află plasat la nivelul lui VISHUDDHA CHAKRA, care după cum se ştie reprezintă „plexul” subtil al vorbirii. De asemenea, ea mai rezidă şi la nivelul vârfului limbii (adică acolo unde ia naştere vorbirea articulată şi unde, de asemenea, noi suntem capabili să percepem gesturile esenţiale – mai mult sau mai puţin rafinate – ale diferitelor alimente). Există chiar un canal energetic subtil în structura aurică a fiinţei umare, care pleacă de la nivelul celui de-al treilea ochi (AJNA CHAKRA) şi merge până la vârful limbii. Acest canal energetic subtil (NADI) poartă numele de SARASVATI şi el se află într-o strânsă corelaţie cu manifestarea energetică a Marii Puteri Cosmice MATANGI. Practic vorbind, SARASVATI NADI este acel NADI subtil care favorizează manifestarea inspiraţiei divine la nivelul minţii prin intermediul vorbirii. MATANGI reprezintă fluxul de energie subtilă beatifică ce pătrunde pe acest NADI subtil (SARASVATI), făcându-ne să devenim astfel deosebit de inspiraţi în arta poeziei metafizice şi în cea a exprimării verbale a adevărurilor divine.În ceea ce priveşte forma de meditaţie în care este concepută Marea Putere Cosmică MATANGI, aşa după cum am specificat, aceasta este redată într-o culoare verde-închis, precum culoarea unui smarald pur şi preţios, culoare ce semnifică profunda cunoaştere a semnificaţiilor lucrurilor în Creaţie, fiind totodată un simbol specific pentru energia esenţială a vieţii. De altfel, aşa după cum se ştie, verdele reprezintă şi culoarea planetei Mercur, care în ezoterismul occidental este planeta ce guvernează puterea inteligenţei. MATANGI trebuie să fie vizualizată cântând la RUDRA-VINA, ceea ce semnifică puterea şi inspiraţia pe care ea o poate conferi adoratorului sincer şi devotat în ceea ce priveşte muzica, precum şi asupra tuturor manifestărilor de natură vibratorie a energiei.

MATANGI este o zeiţă a cărei frumuseţe este orbitoare şi ea poartă multe obiecte misterioase, cu care îi fascinează şi îi atrage în mod magnetic pe adoratorii ei sinceri. Din acest punct de vedere, ea poartă aceleaşi ornamente şi obiecte ca în reprezentările iconografice ale lui TRIPURA SUNDARI. De asemenea, adeseori ea este reprezentată ţinând un papagal multicolor în mâini, care este simbolul puterii exprimării prin viu grai în Natură. Atunci când medităm, MATANGI trebuie vizualizată şezând pe un tron minunat din pietre preţioase.

Una dintre formele cele mai răspândite de adorare a Marii Puteri Cosmice MATANGI (mai ales pe teritoriul Indiei) este aceea a intonării exacte a fonemelor alfabetului sanscrit. Acestea reprezintă sunetul subtil nemanifestat, spre deosebire de cuvintele rostite, care semnifică manifestarea diferenţiată în Creaţie a acestor energii divine esenţiale. Intonarea corectă a fonemelor alfabetului sanscrit poate fi de asemenea corelată cu petalele (sau „spiţele”) energetice ale centrilor subtili de forţă pricipali (CHAKRA) ai fiinţei, ajutând astfel la purificarea, dinamizarea şi activarea lor plenară.

Un alt mod de adorare eficientă a lui MATANGI este acela de a reflecta asupra înţelesului profund al textelor sacre ale spiritualităţii, dar mai ales asupra cuvintelor pline de înţelepciune care sunt rostite de Ghidul spiritual. Cu timpul, această practică eficientă se va transforma într-un veritabil proces de meditaţie şi chiar de contemplare asupra învăţăturilor expuse de ghidul spiritual şi asupra modului în care ele se corelează cu propria noastră experienţă de viaţă.


Muzica reprezintă, de asemenea, o modalitate extraordinar de eficientă de adorare a lui MATANGI. De altfel, Marea Putere Cosmică MATANGI este venerată ca zeiţa principală a muzicii şi, prin urmare, a muzicienilor. Practica zilnică a meditaţiei profunde cu BIJA-MANTRA ce corespunde sferei de forţă şi conştiinţă a lui MATANGI conferă toate puterile şi inspiraţie genială în numeroasele forme de expresie artistică şi mai ales în muzică.


Cu toate acestea, privind lucrurile de la cel mai înalt nivel, trebuie să recunoaştem, de fapt, în MATANGI tainicul înţeles al liniştii şi tăcerii perfecte a Sinelui Suprem (ATMAN), care reprezintă în realitate adevărata esenţă şi putere din spatele tuturor gândurilor şi cuvintelor noastre. Cu alte cuvinte, trebuie să ajungem să înţelegem în mod gradat că Marea Putere Cosmică MATANGI, manifestându-se în special prin intermediul vorbirii şi al artei, călăuzeşte, de fapt, în mod divin integrat lumea obiectivă, vizibilă, (SAMSARA) către domeniul sfânt şi pur al transcendenţei divine.


life

"Viata pe muchia petalei de trandafiri,
intre inflorire si spini,
intre parfum ametitor
si mana ce te rupe de la mijloc.."