Lalla

Majoritatea surselor indicã faptul cã Lalla s-a nãscut la Sempur, un sat de lângã Pampore, în familia unui brahman casmirian numit Sri Cheda Bhat sau Sri Chandra Bhat, în anul 1382 Bikrami Samvat, corespunzând aproximativ anului 1326 A. D., altfel spus acum  aproximativ 674 de ani. Ea a vãzut lumina zilei în noaptea de Lunã plinã a lunii bikram, bhadoon, corespunzãtor lunii septembrie.
Locul nasterii sale nu este menþionat în sursele istorice ale timpului. Lalla este menþionatã doar ca o “nebunã de Dumnezeu”,  absorbitã în Sine, o sfântã rãtãcitoare cu puteri miraculoase.
Hassan, un binecunoscut istoric târziu al Casmirului, ne spune cã: “aceastã sfântã este cunoscutã sub multe nume, cum ar fi: Lalla-ded, Lalla-moj, Lalleshvari , etc. Ea s-a nãscut în secolul al 8-lea hijri, în satul Sempore, în casa unui pandit caºmiri. Data ºi ziua nasterii sale nu sunt exact cunoscute. Încã din fragedã copilãrie, calea ei s-a conturat ca fiind neobisnuitã. Ea auzea voci si avea viziuni spirituale ...”
Se spune cã Lalla l-a întâlnit pe Siddha Srókantha (sau Siddhmol) atunci când ea avea doar sapte ani; acesta era Guru-l familiei. În acest context nu putem decât sã concluzionãm cã ea a beneficiat de ghidarea acestui mare yoghin si erudit încã de timpuriu în viatã.
Numele de Lalla, purtat de Yogeshvari, provine etimologic de la prefixul ‘lal’, un derivat casmirian al cuvântului sanskrit ‘lalasa’ însemnând dorintã, aspiraþie înflãcãratã, a tânji dupã, a cãuta, a obþine. Ea a fost numitã Lalla sau Lalla-ded deoarece era o cãutãtoare înflãcãratã a Adevãrului, care a atins starea de yoga, de fuziune plenarã, identificatoare, cu Absolutul încã în timpul vieþii sale pe pãmânt.
Relatãrile populare vorbesc despre rãtãcirea sa nudã pânã la sfârºitul zilelor sale. Întrebatã de ce dansa astfel fãrã nici un pic de rusine, se spune cã ea ar fi rãspuns cã nu existã nici un “bãrbat” adevãrat în jur, pânã într-o zi când, în cursul unei seri linistite ea l-a vãzut la distanþã pe Sayyed Mir Ali Hamdani, cunoscut popular sub numele de Shahi Hamdam Saheb, unul dintre sfinþii patronatori ai Casmirului musulman. Brusc, ea a strigat: “Am vãzut un bãrbat!” si a fugit în josul strãzii pentru a-si ascunde nuditatea. Atunci când un bãcan a refuzat sã-i ofere adãpostul, ea sãrit în cuptorul aprins al unei brutãrii, spre uluirea si disperarea brutarului, care a închis capacul de teamã sã nu fie acuzat de crimã. Bietul brutar a rãmas stupefiat si aproape pe punctul de a-si pierde minþile atunci când Lalla a iesit afarã prin deschiderea inferioarã a cuptorului, purtând podoabe celeste de smaralde verzi si salutându-l pe sfântul musulman.
Inima Lalla-ei a fost purificatã de focul iubirii divine. Intensa sa iubire pentru Shiva a unificat energiile corpului si ale minþii, conferindu-i controlul deplin asupra corpului, în plan fizic, si asupra prana-ei ºi nadi-urilor, în plan subtil. Ea a experimentat astfel starea de comuniune cu realitatea absolutã a lui Shiva. Realizarea yogã-i, unificarea totalã a Sinelui individual cu Fiinþa Supremã Absolutã avea sã urmeze.
Lalla ne spune:
Prin practicã perseverent repetatã, (Sinele individual limitat) a fost dizolvat în infinitul Sine Universal! Fiinta înzestratã cu atribute s-a contopit cu Akasha (unificându-se cu Fiinta Eternã fãrã de atribute), într-un întreg omogen!
Însusi Vidul a dispãrut atunci. Nimic nu a rãmas, cu exceptia lui Anamaya - nemiscatul, purul, prosperul Paramashiva;
Adevãrata învãtãturã secretã constã cu precizie în aceastã practicã, o, cãutãtorule!
Nici o umbrã de dualitate nu mai persistã în starea de fuziune absolutã cu Paramashiva. Limbaj accesibil, un domeniu altfel inaccesibil constiintei obisnuite. Din planurile subtile ale conºtiintei, Yogeshvari ne conduce în oceanul Adevãrului, departe de apãsãtoarele stãri sufletesti ale constiintei limitate.
Atingând starea de yoga, Lalla exprimã misterul imanentei lui Shiva, regãsit acum în întreaga creatie:

Într-o cãutare ardentã am iesit din sufletul meu în plin clar de Lunã.
Într-o cãutare ardentã am ajuns sã realizez cã Acelasi (Dumnezeu) se uneste cu Acelasi  (Dumnezeu).
Aceastã întreagã lume esti Tu, o Narayana (Shiva)!
Ce sunt toate aceste lucruri si fiinþe? Ochii tãi!Lalla a regãsit lumina cunoasterii în cea de-a doisprezecea cuantã a Lunii, scufundându-se în extazul cosmic. Clarul de lunã simbolizeazã în cadrul shivaismului universul iluminat de inefabila luminã divinã dãtãtoare de fericire. Prin cunoasterea sa, Lalla discerne acum aceeasi Realitate Divinã Ultimã în orice atom al acestui Univers manifestat. Ea îl realizeazã (recunoaºte) pe El (Dumnezeu) în toate creaturile, fie ele animate sau neanimate, constiente sau inconstiente. Odatã ce a devenit constientã de Fiinta Transcendentã în starea de samadhi, ea resimte tangibil prezenta lui Dumnezeu în forma sa imanentã în întregul Univers.


O, suflet agitat nu hrani in inima ta nici o durere;
Unicul(Dumnezeu), Cel fara de origine, devenire si moarte
Gandeste pentru tine si se ingrijeste sa-ti potoleasca foamea
Inalta catre El chemarea ta plina  de dragoste!

Pe orice cale trebuie sa merg inainte,
Surda fata de sunetele exterioare si oarba la privelistea din jurul meu
Atunci cand chemarea divina imi va treziu sufletul,
Candela va straluci cu putere chair si in mijlocul unui uragan!