Eroina

EROINA INSPIRATOARE (FOC)

Arhetipul Eroinei are la bază starea de încredere în sine şi a independenţei naturii proprii, acţiunea fiind modul său de a fi. Ca reprezentări ale arhetipului ce se regăsesc în tradiţii: Artemisa, Diana, Zeiţa vânătorii, Hecate, sora mai mare.

Ea este netulburată de ceilalţi, fiind provocată de obstacolele care stau în faţa atingerii scopului dorit, deoarece spiritul competiţiei o dinamizează. Este caracterizată prin perseverenţa cu care-şi urmăreşte ţelul dorit. Are tendinţa de a proteja celelalte femei şi de a avea legături profunde bazate pe o prietenie sinceră.

Un alt aspect specific acestui arhetip este că se manifestă ca o forţă a libertăţii, ca o energie care ne leagă de natură, cu sentimentul profund de manifestare liberă într-o profundă comuniune cu Natura.

Una din calităţile fundamentale ale sale este intuiţia care o inspiră să acţioneze independent de cunoaşterea raţională sau de logica banală, fiind reprezentată adesea şi prin lumina lunii care este simbolul iniţierii, ochiul care vede în inima misterelor. Acest arhetip reprezintă şi cunoaşterea prin simboluri, intuiţie, sincronicităţi, profeţie, clarviziune, deoarece este inspirat de forţele naturii cu care este în comuniune.


O altă trăsătură specifică este că nu se complace în suferinţă, nu acceptă suferinţa. Eroina Inspiratoare este de obicei egală cu bărbații şi nu-şi ascunde calităţile , adesea intrând în competiţie cu bărbaţii şi de aceea o parte a fiinţei sale nu poate fi dominată de nici un bărbat, adesea mânia ei se transformă în curaj, eroism spiritual, forţă spirituală.

Este necesar ca fiinţele care manifestă acest arhetip să-şi asimileze lecţia timpului, să-şi sublimeze forţa sexuală în creativitate, iubire şi compasiune.
 

Poze : Luis Royo