marți, 14 februarie 2012

SHIVA

Termenii "SHIVA" şi "SHANKARA" (un alt nume, foarte des folosit, al lui SHIVA) înseamnă Binefăcătorul (Mântuitorul). În termenul SHANKARA, "SHAM" înseamnă conştiinţă plină de beatitudine (CIT-ANANDA), iar "KARA" înseamnă "Cel care o produce". Astfel, SHANKARA înseamnă etimologic "Cel ce trezeşte Conştiinţa Divină şi Beatitudinea Divină" în toate fiinţele. SHANKARA (SHIVA) este aşadar cel care dăruieşte Conştiinţa Beatitudinii Divine nesfârşite tuturor celor care-şi găsesc refugiul în El sau care Îl adoră cu întreaga lor fiinţă.
Secretul întregii Creaţii este revelat, simbolic, în descrierea tradiţională a formei lui SHIVA. Astfel, semiluna de pe capul lui SHIVA simbolizează conştiinţa fiinţelor umane, fluviul Gange care, potrivit mitologiei indiene, cade din înălţimile transcendente ale Cerurilor pe capul lui SHIVA, pentru a se prelinge apoi, prin părul său, până pe Pământ, simbolizează misterioasa forţă a vieţii universale, şerpii pe care SHIVA îi poartă ca brăţări şi drept însemne ale Puterii Sale Divine, reprezintă nenumăratele fiinţe însufleţite. El este aşezat pe un munte de argint, iar unul dintre cei mai dragi prieteni ai Săi este Kubera, Zeul Prosperităţii. Si, totuşi, deşi SHIVA are totul, El poartă mereu, cu sine, vasul de cerşit, pentru a ne reaminti, neîncetat, că orice gen de posesivitate sau de ataşament este un obstacol pe calea progresului spiritual. SHIVA este complet detaşat de orice, şi prin aceasta El a devenit încarnarea eternă a Supremei Graţii Divine.

"O, SHIVA! Tu eşti în realitate mereu prezent în mine, în Sinele meu nemuritor (ATMAN). Mintea mea copleşită de iubire pentru tine este PARVATI, adorata Ta SHAKTI (ENERGIE FEMININĂ MANIFESTATOARE). Energiile mele PRANA-ice sunt slujitorii Tăi. Trupul meu este Casa Ta. Acţiunile mele în această lume ale căror fructe îţi sunt necondiţionat dăruite Ţie sunt tot atâtea acte de adorare a Ta. Somnul meu este SAMADHI (EXTAZ DIVIN). Mersul meu se realizează doar în jurul Tău. Vorbirea mea divin inspirată este o rugăciune adresată Ţie. Acum şi aici, eu îţi ofer Ţie, plin de dragoste şi umilinţă, tot ceea ce am fost şi sunt."

"Venerez plin de iubire nestemata cea sublimă a Sinelui meu Divin Etern ATMAN. Îl ador cu fervoare pe SHIVA cel care se află mereu în Lotusul Inimii mele. Îl îmbăiez astfel în apa preacurată a minţii mele purificate, apă pură care este luată din râul cel nesecat al credinţei şi al devoţiunii. Îl ador pe SHIVA ACUM cu florile înmiresmate ale stării de SAMADHI (EXTAZ DIVIN). Realizez plin de aspiraţie toate acestea pentru a mă elibera pentru totdeauna de egoism, ignoranţă şi suferinţă."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu