marți, 13 decembrie 2011

Tripura Bhairavi
Înainte de a analiza şi prezenta alte aspecte fundamentale ale Marii Puteri Cosmice TRIPURA BHAIRAVI, vom vorbi acum despre ASPECTUL SĂU FUNDAMENTAL cunoscut în INDIA sub numele de SATI. Astfel, am amintit că verbul RIC/ARC are un al doilea sens şi anume acela de „a adora”, „a se devota” unei Divinităţi [DEVATA]. SATI este deci una din formele Zeiţei-Mamă asociată CREDINŢEI INTENSE, devotată în întregime Soţului Său Preaiubit, SHIVA. Există câteva Mituri legate de SATI, însă ceea ce EA reprezintă, ca aspect al lui TRIPURA BHAIRAVI este SACRIFICIUL. În unele mituri, SATI este fiica lui DAKSHA [ÎNDEMÂNAREA în săvârşirea procedeelor de ADORARE este SATI, fiica acestui rege], unul dintre primii ŞAPTE ÎNŢELEPŢI creaţi de BRAHMA. Se spune că în India, locurile de pelerinaj ale adoratorilor Mamei - Divine sunt toate asociate diferitelor părţi ale corpului lui SATI. În limba sanscrită, cuvântul “SATI” înseamnă literar „cea pioasă” şi este numele soţiei lui SHIVA. Datorită SACRIFICIULUI pe care EA îl reprezintă, în INDIA, epitetul SATI era atribuit VĂDUVELOR care se lăsau incinerate pe rugul arzător al soţilor lor decedaţi. DEVI, sub forma de soţie a lui SHIVA este numită SATI, UMA, PARVATI şi GAURI. După cum vom vedea, ultimile trei aspecte menţionate sunt aspecte ale Marii Puteri Cosmice MATANGI. SATI însă este în mituri soţia lui SHIVA într-un aspect specific. Fiind fiica lui DAKSHA, ea a dorit să participe şi să asiste la ceremonia sacrificială prin care DAKSHA realiza un sacrificiu în cinstea tuturor zeilor, şi în acest scop ea i-a cerul lui SHIVA - soţul ei - permisiunea de a pleca la DAKSHA-YAJNA. Deoarece SHIVA i-a refuzat dreptul de a participa, atunci, se spune că, pentru a-şi expune Puterea Imensă către SHIVA, SATI i s-a revelat ca fiind cele ZECE FORME ALE LUI SHAKTI cunoscute şi celebrate ca DASHA-MAHA-VIDYA în următoarea ordine: KALI, BAGALAMUKHI, CHINNAMASTA, BHUVANESHVARI, MATANGI, KAMALATMIKA, DHUMAVATI, TRIPURA SUNDARI, TARA şi BHAIRAVI. În timpul lui DAKSHA-YAJNA, SATI părăseşte viaţa pentru totdeauna, plină de ruşine şi de tristeţe din cauza felului in care tatăl EI [DAKSHA, ce se spune că s-a purtat violent cu ea pentru a o umili] s-a purtat cu ea în faţa soţului EI[SHIVA]. Atunci, legenda spune că „SHIVA i-a luat înapoi corpul şi, purtându-l mereu cu EL, a rămas atunci plin de mâhnire şi neconsolat. Pentru a salva lumea de forţele răului care au apărut şi au sporit odată cu retragerea Controlului Său Divin, VISHNU - cu discurile sale [CHAKRA], a tăiat cadavrul lui SATI, pe care-l purta SHIVA, în cincizeci-şi-unu de fragmente, care astfel au căzut pe Pământ în locurile cunoscute apoi ca fiind cele cincizeci-şi-unu de MAHA-PITHA-STHANA [al 51-lea este celebrat ca fiind ZEIŢA KAMAKHYA, ce s-a născut din şi reprezintă YONI-ul mitic al ZEIŢEI SATI n.n.]. În aceste locuri, DEVI - împreună cu BHAIRAVA -este adorată sub diferite Nume”.[Arthur Avalon: „Introducere în MAHA-NIRVANA-TANTRA, pg.25-26].

Tot la nivelul lui MULADHARA-CHAKRA, tratatele yoghine secrete tradiţionale menţionează prezenţa unui alt aspect fundamental al lui TRIPURA BHAIRAVI, şi anume DAKINI-SHAKTI, considerată, textele precizează clar acest lucru, una din cele mai mari BHAIRAVIS. În textul TANTRA-ic SHAT-CHAKRA-NIRUPANA găsim următoarele descrieri, destinate VIZUALIZĂRII în meditaţie [DHYANA] a Marii Puteri Cosmice TRIPURA BHAIRAVI, ca DAKINI:

„Aici [în MULADHARA CHAKRA, n.n.] sălăşluieşte DEVI DAKINI; cele PATRU BRAŢE ale ei strălucesc de frumuseţe, iar ochii Ei sunt de UN ROŞU SCLIPITOR. Ea radiază pretutindeni cu forţa şi LUMINA a numeroşi sori ce răsar în acelaşi timp. Ea este cea care poartă REVELAŢIA ETERN PUREI INTELIGENŢE DIVINE.”[SUTRA 7].Comentariile la această SUTRA ne relevă faptul că Ea este foarte Roşie, după înţeleptul VISHVANATHA, care interpretează astfel expresia „EA radiază pretutindeni cu Forţa şi Lumina a numeroşi sori ce răsar în acelaşi timp.” În altă parte, Meditaţia [DHYANA] asupra lui DAKINI este prezentată astfel:

„Meditaţi asupra lui DAKINI cea roşie şi având ochii roşii, ca fiind amplasată în MULADHARA şi aducând FRICA [ BHAYA, n.n.] în inimile celor care sunt PASHU [cei ignoranţi şi neiluminaţi încă]; Ea ţine în cele două mâini din DREAPTA SULIŢA [SHULA sau TEPUŞA] şi KHATVANGA [o agăţătoare ce trece printr-un craniu omenesc], iar în cele DOUĂ MÂINI STÂNGI SABIA şi O CUPĂ PLINĂ CU VIN. Zeiţa este TERIBILĂ şi plină de FORŢĂ, arătându-şi dinţii ascuţiţi. Este corpolentă şi doritoare de PAYA SANNA [hrană specifică]. Astfel vor trebui să mediteze asupra Ei cei ce doresc obţinerea Nemuririi.”

Într-un alt text, Ea este descrisă ca fiind „purtătoare a unei TILAKA [SEMN FAVORABIL PURTAT DE CĂTRE FEMEI ÎN INDIA, între sprâncene, ca semn că SOŢUL LOR TRĂIEŞTE] purpurii şi strălucitoare, ochii ei ornamentaţi cu COLLYRIUM, îmbrăcată în negru [piele de antilopă, SIMBOL al TAPAS-ului şi al ASCEZEI, n.n.] şi împodobită cu diferite bijuterii.” Asupra lui DAKINI, se va medita însă ca fiind îmbrăcată în piele neagră de antilopă. Aceasta este TRIPURA BHAIRAVI, TRIPURA cea TERIBILĂ şi CUMPLITĂ. DAKINI este aspectul de la nivelul lui MULADHARA-CHAKRA al lui TRIPURA BHAIRAVI, tot aşa cum KAMA-DEVI este aspectul de la nivelul lui MULADHARA-CHAKRA al lui TRIPURA SUNDARI.
Marele Yoghin şi Eliberat SVAMI SHIVANANDA afirmă în acest sens:

„O ador pe DURGA, Cea cu TREI OCHI a căror Strălucire este ca o Fulgerare bruscă, cea care este aşezată pe însuşi regele animalelor [leul], care este foarte temută, pe care o slujesc multe Fecioare cu arme şi ţepuşe în mâini; o proslăvesc pe DURGA, Cea care ţine în mâinile sale un disc, o scoică, o licoare, ţepuşe, săgeţi şi un arc cu coarda întinsă; Ea, Cea care străluceşte precum FOCUL [AGNI, n.n.] şi în a cărei Coroană este prinsă însăşi LUNA.” [JAPA-YOGA, p. 4 ]. Acest aspect este de fapt evocat sub numele special de VANA - DURGA, deşi leul este vehiculul comun majorităţii aspectelor lui DURGA reprezentate iconografic.

Să aprofundăm puţin Aspectul de DURGA al Marii Puteri Cosmice TRIPURA BHAIRAVI, care este, spre deosebire de Zeiţa-Mamă-DURGA, una dintre Marile VIDYA [MAHA - VIDYA], deşi DURGA însăşi este numită MAHA - VIDYA în listele de 18 SIDDHA - VIDYA fundamentale în TANTRA: Kali, Tara, CchinnaMASTA, Matangi, Bhuvaneshvari, Annapurna, Nitya, Durga, Mahishamardini, Tvarita, Tripuraputa, Bhairavi, BagalaMUKHI, Dhumavati, KamalaTMIKA, Sarasvati, Jayadurga şi Tripurasundari, conform textului NIRUTTARA TANTRA. VIDYA desemnează pentru VEDANTA cunoaşterea REALITĂŢII [BRAHMAN] şi distincţia de Iluzia Lumii [MAYA]. În TANTRA însă, Lumea este privită ca fiind Reală, adepţii TANTRA-ici urmărind realizarea Identităţii între SHIVA şi SHAKTI, ca poli opuşi, complementar-necesari pentru fiinţarea MANIFESTĂRII. Astfel, pentru tradiţia spirituală autentică TANTRA-YOGA, VIDYA reprezintă O CALE DE REALIZARE SIGURĂ şi PERFECTĂ A REALITĂŢII SPIRITUALE ULTIME [sau, altfel spus, a DIVINULUI ABSOLUT]. Scopul SADHANA-ei TANTRA-ice îl reprezintă reunirea celor două principii polare în chiar sufletul aspirantului.

DURGA, sub aspectul ei TERIFIANT, reprezintă DISTRUGĂTOAREA RĂULUI, A EGOISMULUI şi A ILUZIEI-CE-CREEAZĂ-SUFERINŢA. Un fragment din tratatul SA-TANTRA-TANTRA, citat de KRISHNANANDA în lucrarea lui, TANTRA SARA, expune vizualizarea lui DURGA: „Zeiţa, asemănătoare unui munte negru, are un chip înspăimântător, este îmbrăţişată de SHIVA şi poartă mai multe ghirlande de capete în jurul gâtului; are părul despletit şi este surâzătoare.” Nu lipseşte nici un singur amănunt: „nici şarpele [NAGA] ţinând loc de cordon sacru, nici Luna de pe frunte, miile de mâini de morţi dispuse în jurul soldurilor, gura însângerată şi corpul pătat de sânge, cele două cadavre de copii în chip de cercei”, etc.” [M. Eliade, Op. cit., p.183]. Această imagine “înspăimântătoare” reprezintă similitudini uriaşe cu KALI şi deseori în Tradiţia Indiană KALI şi DURGA au fost considerate ca fiind Una şi Aceeaşi Putere Feminină [ SHAKTI], soţie a lui SHIVA. Totuşi DURGA nu este identică cu KALI; deşi are foarte multe asemănări, există totuşi anumite deosebiri esenţiale. Asemeni Ei [lui KALI], Ea este FOAMEA şi este MOARTEA. Ea este ANUL-deci TIMPUL CICLIC-şi este detaşată complet de continuul proces de DEVORARE a acestui Univers. În schimb, spre deosebire de KALI, DURGA posedă LUNA pe fruntea Sa; Ea este astfel TRIPURA BHAIRAVI, „ÎN A CĂREI COROANĂ STRĂLUCEŞTE LUNA”, acest Simbol [LUNA sau CHANDRA] sugerând că Ea este cea care, asemeni lui TRIPURA SUNDARI, guvernează în locul subtil din SOMA - CHAKRA, numit CHANDRA - MANDALA „bând” energia vitală divină [AMRITA] ce îi permite să ARDĂ toate impurităţile, aspect celebru în Tradiţia KAULA şi numit ANANDABHAIRAVI. Astfel, aspectul ei special în acest caz este însăşi AMRITI, aspect BINEVOITOR care oferă aspirantului ÎN ÎNTREGIME PURIFICAT DE TENDINŢELE EGO-ULUI, minunate Daruri Spirituale. La fel ca şi KALI, TRIPURA BHAIRAVI oferă numeroase daruri celor puri şi evoluaţi spiritual, diferenţele faţă de BHADRA-KALI constând doar în Simboluri şi Reprezentări. Însă înainte de a obţine GRAŢIA lui AMRITI-SHAKTI, discipolul se confruntă cu aspectul terifiant al lui DURGA-DEVI, adică chiar cu DAKINI-SHAKTI [de la nivelul lui MULADHARA-CHAKRA], CE ACŢIONEAZĂ, după cum spun textele, ca PĂZITOR AL PORŢII [DVARAPHALA-SHAKTI]. Este timpul să spunem că DAKINI este denumirea data simbolic în Budismul VAJRAYANA personificării Energiei Cosmice Feminine ca ARHETIP EROTIC al INTELIGENŢEI FEMININE, uneori CREATOR, alteori DISTRUGĂTOR. DAKINI este: apărătoarea învăţăturilor ezoterice [DHARMAPHALA-SHAKTI]; Zeiţa Celestă, expresie a INTUIŢIEI FENOMENALE; şi uneori Muză a INSPIRAŢIEI, în cazul celor TREI Mari Puteri Cosmice: TRIPURA BHAIRAVI, BAGALAMUKHI şi MATANGI. În tradiţia secretă ANUTTARA-TANTRA [VAJRAYANA], pentru a se indica în mod sigur DAKINI ca aspect al lui TRIPURA BHAIRAVI, ea a fost denumită PANDARA. Ea este o exaltare a Feminităţii, Zeiţă a ÎNŢELEPCIUNII sau DAKINI-de-culoare-ROŞIE, asociată ELEMENTULUI FOC [AGNI] şi părţii de VEST a Universului, în timp ce BAGALAMUKHI este numită VAJRADAKINI-de-culoare-ROŞIE [TEJAS sau RAJAS], iar MATANGI este reprezentată de ISHVARI, nume ce desemnează de asemenea exaltarea Feminităţii, Zeiţă a ÎNŢELEPCIUNII sau DAKINI-de-culoare-ALBĂ, asociată cu elementul Spaţiului [AKASHA=ETERUL] şi CENTRUL UNIVERSULUI. PANDARA sau PANDARAVASINI este deci asociată FOCULUI [AGNI]. Astfel, culoarea ROŞIE asociată Marii Puteri Cosmice TRIPURA BHAIRAVI este re-asociată în principal lui AGNI-FOCUL DEVORATOR DIVIN COSMIC, şi în plan secundar lui TEJAS-TATTVA şi RAJAS-GUNA-aspect comun şi totodată Specific al Marii Puteri Cosmice BAGALAMUKHI, după cum vom vedea mai târziu. Totuşi, pentru a indica Strălucirea Ei asemănătoare Soarelei [el însuşi fiind una din formele lui AGNI] şi pentru a nu o confunda cu TRIPURA SUNDARI - Răsăritul Creaţiei [sau KAMA-AGNI, FOCUL SACRU AL DORINŢEI DIVINULUI DE A CREA], BHAIRAVI este considerată ca guvernând punctul de Apus al Soarelui [TAPO-AGNI sau FOCUL TAPASULUI DIVIN şi AL SACRIFICIULUI PERMANENT AL CREATORULUI dar şi PUNCTUL CARDINAL SUD în aspectul de DAKINI], ELE nefiind decât două faze inevitabile ale procesului CICLIC al MANIFESTĂRII Unicului Soare Suprem ce apune [MOARE] pentru a se putea RENAŞTE a doua zi [în zorii unei noi KALPA] trezind cu o forţă şi mai mare TOTUL la VIAŢA prin LUMINA şi CĂLDURA Lui. Astfel, STRĂLUCIREA şi FRUMUSEŢEA ORBITOARE a lui TRIPURA BHAIRAVI SUNT ASPECTE LEGATE DE PUTEREA EMBRIONULUI-DE-AUR, pe care îl „coace” PRIN TAPAS-ul COSMIC.

Este bine să precizăm că DURGA are o formă de adorare a ei separată faţă de BHAIRAVI. Pentru a nu complica înţelegerea, ei îi va fi dedicat un studiu special. Mai trebuie să spunem că DURGA a încarnat Aspectul Distructiv al Zeiţei-Mamă. Asemeni lui KALI, însă, BHAIRAVI prezintă două FAŢETE ADORATORULUI SĂU-una este cea Distructivă, cealaltă este cea Binevoitoare. Am vorbit anterior despre termenul de RASA. El reprezintă în cazul lui TRIPURA BHAIRAVI aceeaşi semnificaţie ca şi în cazul lui TRIPURA SUNDARI: Farmecul inefabil al Existenţei, AMRITA, izvorât din uniunea plină de fericire a lui SHIVA cu SHAKTI. Astfel, BHAIRAVI, asemeni lui TRIPURA SUNDARI, ESTE LA NIVEL MACROCOSMIC, aflată într-o îmbrăţişare indescriptibilă cu BHAIRAVA. Uniunea lor produce SUNETUL COSMIC, SHABDHA, reprezentat de PRANAVA-BIJA. Ea nu mai este terifiantă, dar este INACCESIBILĂ [DURGA], Ea fiind CITADELA ascunsă a INIMII discipolului. Sub aspectul de SUNET, TRIPURA BHAIRAVI reprezintă starea Primordială a lui SHABDHABRAHMAN. Ei îi aparţin Aspectele Supreme ale lui PRANAVA BIJA, fiind totodată dincolo de cele trei-stări [amintite în legătură cu PRANAVA-BIJA la timpul potrivit]. Înainte de a aborda alte aspecte ale lui TRIPURA BHAIRAVI este bine sa facem unele precizări necesare şi totodată indispensabile adorării eficiente a lui TRIPURA BHAIRAVI. Datorită Importanţei acestor precizări, este bine ca discipolul să mediteze asupra lor pentru a avea astfel acces la acea cunoaştere interioară a ASPECTELOR CREAŢIEI aşa cum sunt ele expuse aici. Datorită, de asemenea, gradului oarecum mărit de dificultate ridicat de realizarea practică a acestor noţiuni, ele sunt prezentate gradat, sub forma a trei teme majore. Considerăm Importantă păstrarea ordinii de prezentare a informaţiilor în timpul meditaţiei asupra acestora.


ASPECTE CARACTERISTICE şi FUNDAMENTALE

ale celei de-a cincia MAHAVIDYA,

TRIPURA BHAIRAVI, Puterea TAPAS-ului în MACROCOSMOS

Până acum am expus aspecte şi funcţii specifice lui TRIPURA BHAIRAVI, dar nu am insistat încă asupra aspectelor Fundamentale considerate Secrete, ale acestei Mari Puteri Cosmice, aspecte despre care am afirmat că vom reveni asupra lor. Primul aspect fundamental este cel de KULA - KUNDALINI - SHAKTI, Mult Adorata Putere a lui KAULA.

Celui care o adoră, spun textele, BHAIRAVI îi apare ca fiind INTENS STRĂLUCITOARE, COPLEŞITOARE şi INEGALABILĂ. Ajutând practicantul spiritual în transcenderea totală a limitărilor Egoismului, ea reprezintă Puterea ce-i oferă acestuia FORŢA VITALĂ DIVINĂ - Puterea Nesfârşită PRANA- ică Divină, care îl va ajuta să-şi reveleze Sine-le Suprem prin trezirea completă a energiei adormite în fiinţă, KUNDALINI SHAKTI, al cărui sediu static (FINAL) în fiinţă este SAHASRARA CHAKRA, şi al cărei centru dinamic este de obicei MULADHARA CHAKRA (sau orice alt centru la nivelul căruia se manifestă această energie). Se ştie din literatura textelor tradiţionale tantrice că există Patru Nivele Fundamentale ale Logosului Divin [Malinivijayottara Tantra numeşte 4 stadii, în timp ce Siddha Siddhanta Paddhati, atribuit lui GORAKHNATH, afirmă că VAK - SKATI are cinci stadii, al cincilea fiind MATRIKA]. În microcosmosul fiinţei, PARA, Prima Stare Supremă, Transcendentă a Sunetului Subtil este localizată în MULADHARA CHAKRA, celelalte trei nivele fiind PASHYANTI, MADHYAMA şi VAIKHARI. La nivel macrocosmic însă, PARAVAK reprezintă starea de echilibru perfect între TAMAS, RAJAS şi SATTVA GUNA, fără dualitate. De aceea toate formele şi sunetele, precum şi fonemele (MATRIKA) ce formează numele, îşi au rădăcina în PARAVAK, iar PARAVAK nu este altceva decât Conştiinţa Supremă (CHAITANYA). Malinivijayottara Tantra afirmă:

„Logosul, sau Cuvântul Atot- Transcendent (PARAVAK), conţine în germen toate Sastra sau Agama în forma lor de dincolo de cuvinte, în sensul pur simbolic. Acest Logos se materializează gradat în formă fizică ca silabe sau vocabule şi, acestea formează unitatea cuvântului. În materializarea sa preliminară ca Pashyanti, cele două aspecte ale conştiinţei (subiect - obiect, vorbitor - vorbit) sunt în întregime unite împreună şi cuvintele şi înţelesurile lor nu sunt separate deloc. Obiectele percepţiei în acest stadiu apar ca unite deplin cu subiectul. Prin intermediul stadiului Para, cuvintele şi sensurile lor sunt diferenţiate de celelalte în minte înainte de a fi rostite. În ultimul stadiu (PARA, n. n.) devine Vaikhari deoarece se exprimă ea însăşi prin cuvintele rostite de diferitele organe de vorbire. Astfel Para, formează în final sursa tuturor Shastra emanate ca rostiri în cuvinte din cele cinci feţe ale Supremei Fiinţe, care reprezintă încincita lui Shakti: Chit, Ananda, Iccha, Jnana şi Kriya. Cele cinci sisteme de revelare (a Sinelui Suprem, n. n.), care îşi au originea primordială în Paramashiva prin intermediul celor cinci puteri ale Lui, constituie cele 92 de şcoli de Tantra divizibile în trei clase şi numite Shiva, Rudra şi Bhairava. Prima din acestea menţine doctrina dualităţii specifică de obicei celor 10 sisteme. A doua clasă conţine optsprezece sisteme şi propune doctrina dualităţii-unitate sau Bhedabheda. Ultima, pe de altă parte, este unică în declararea adevărului etern în lumina Monismului Idealist şi predându-şi doctrina în 64 de sisteme.”

Iată de ce rădăcina suport (MULADHARA) ca bază de dezvoltare a corpului material, corespunzând ultimei TATTVA emanate în ordinea Creaţiei (PRITHIVI - TATTVA), este asociată lui PARAVAK în extensia lui finală, Creatoare a realităţii fizice prin MULA - PRAKRITI. MANTRA sămânţă (BIJA) a lui TRIPURA BHAIRAVI este Manifestarea Supremă a Sunetului Divin Creator (PARAVAK), fiind TRIPURA, conţinând Puterea Vorbirii (VAK -SHAKTI) în Manifestare, uniunea dintre SHAKTI (Principiul Lunar) şi SHIVA (Principiul Solar) prin TAPAS (Principiul Focului), şi conţinând Puterea întreită (TRIPURA SHAKTI) formată de Siddha Kaulesha Bhairavi, Sampatprada Bhairavi şi BHUVANESHVARI BHAIRAVI, aspecte inerente în MAHA -TRIPURA - BHAIRAVI [Jnanarnava Tantra afirmă că această BIJA MANTRA este esenţială în SHRI VIDYA PUJA]. BHAIRAVI deţine deci şi controlează perfect aspectele vorbirii (cele 8 SHAKTI „Secrete” (Rahasya Yogini) ce guvernează Puterile Vorbirii sunt, în tradiţia SHRI VIDYA: Vashini, KamesHvari, Modini, Aruna, Vimala, Jayini, Sarveshvari şi Kaulini - ele sunt aspecte ale unora din cele 10 Maha Vidya) şi corelarea perfectă dintre gând - cuvânt - acţiune în corpul adoratorului Ei. KAULINI, Stăpânind complet TAMAS - GUNA, este numele dat acelei SHAKTI care interiorizează vorbirea, cuvintele rostite având o natură lunară, secretă, nocturnă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu