marți, 26 martie 2013

CHEMARE

"Ridică-te, copilul meu! întru desăvârşire.
   îndură cu tărie ce-ţi e dat să-nduri. împlineşte cu îndrăzneală, fără şovăire, ce vine în mâinile tale să fie împlinit. Şi nu uita o clipă că Eu, Cea care dăruieşte atât forţa virilităţii, cât şi suavitatea feminităţii, Eu, Cea mereu victorioasă, sunt Mama ta.
   Această viaţă poartă în ea sămânţa amăgirii. Nu te lăsa păcălit. Căci ce este destinul, dacă nu un joc dumnezeiesc al Mamei? Vino. Fii părtaş în jocul Meu. întâmpină astfel cu bucurie tot ce vine spre tine.
   Spui că ai nevoie de un ţel omenesc? Crezi că fiul Meu are nevoie de un ţel? Nu ştii că el e ca un tunet ce are puterea, la cel mai mic semn al Mamei, să zguduie lumile din temelii? Nu întreba de ţeluri omeneşti. Săgeata eliberată din arc se opreşte să îşi caute ţinta? Aşa eşti şi tu. Trăieşte-ţi viaţa cu neînfricare şi planul ei divin ţi se va dezvălui. Dar până atunci, copil al timpului, nu căuta vreun ţel în această lume.
   Jocul Meu este fără greşeală, pur, neîntinat. Porneşte fără teamă, cu o îndrăzneală de neclintit în călătoria vieţii tale. întru bucuria Mea ai venit în această lume. întru bucuria Mea, când noaptea va sosi şi dorinţa Mea se va fi împlinit, te voi lua la pieptul Meu. Nu întreba nimic. Nu cerceta nimic. Nu plănui nimic. Lăsa-Mă doar să Mă revărs în tine ca oceanul într-o cochilie.

sursa : http://www.eusunt.ro/carte-Kali~2235/

 Dar un lucru înţelege. Nicio mişcare nu va fi în zadar. Niciun efort nu va fi în van. Realitatea dumnezeiască e mai presus de orice închipuire. Cu Mine în tine, paşii te vor purta în locuri neştiute. Vei îndeplini uneori îndatoriri ce-ţi vor părea neînsemnate. Finalitatea lor este însă glorioasă. Nu te lăsa cuprins de îndoială. Vei întâlni mulţi oameni în pelegrinările tale. Doar pe câţiva îi vei recunoaşte ca fiind ai Mei. Vei vedea în ei pecetea Mea tainică, iar ei te vor urma.
   Da, pecetea. în inima alor Mei scânteiază cuţitul sacrificial al lui Kali, cuţitul ce taie răul din rădăcină şi lasă binele să înflorească. Adoratori ai Mei sunt ei, încarnări ale săbiei terifiante pentru cei neştiutori şi laşi. Adoratori ai morţii şi ai distrugerii, ai dezrădăcinării şi ai dezlănţuirii. Şi vor veni la tine cu făcliile stinse în căutarea luminii călăuzitoare.
   Strigătul meu răsună peste pământul întreg. Cer viaţa şi sângele regilor încoronaţi ai acestei lumi a deznădejdii şi amăgirii. Aminteşte-ţi: celor care plâng acum le-am arătat deja calea spre salvare. Căci mama este prima care îşi învaţă copiii să înfrunte moartea întunericului din ei, să nimicească în veşnicie răul şi să răspândească pretutindeni binele.
   Religia a deschis dintotdeauna calea către această moarte. Dar astăzi pe pământurile Mele va fi aprinsă flacăra..."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu