marți, 11 decembrie 2012

Programs & Prayers with Jasmuheen "I open to download, to anchor and to activate in and through my body of light, the perfect higher dimensional template that I require now to exist in peace with all on Earth!"

 "Ma deschid pentru a primi, pentru a ancora și pentru a activa în și prin corpul meu de lumină,
șablonul perfect din inalte dimensiuni de care am nevoie acum pentru a exista în pace cu tot ce este
 pe Pământ!" 

 "I align myself now with joy, ease and grace, to the perfect multi-dimensional and interdimensional templates to be the happiest, healthiest and most harmonious being that I can now be on Earth.
I joyously open now to the perfect experience of true unity consciousness on Earth!" 

 "Imi aliniez acum cu bucurie, ușurință și grație toate corpurile, la șabloanele perfecte multi-dimensionale și interdimensionale pentru a fi cea mai fericită, sănătoasă și mai armonioasă ființă,
care pot fi eu acum pe Pamant.
Ma deschid acum cu bucurie spre experiența perfectă a unității adevărate a constiintei pe Pamant! "

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu