joi, 25 martie 2010

Mira Bai

Mira Bai

În tradiţia trubadurilor Mira Bai, Prinţesa Rajput este cunoscută pentru poeziile sale de iubire şi pline de devoţiune (bhaktha), zilele petrecute în templu dansînd în faţa lui Krishna şi pelerinajul efectuat în cautarea Maestrului său Krishna. Poieziile şi cîntecele sale de dragoste sînt cîntate în multe temple din India pînă în prezent.
Mira este conciderată a fi o încarnare a iubitei zeului Krishna, Radha. S-a născut în Samvat în anul 1498 într-un sătuc numit Kurkhi, lîngă Merta, în Rajasthan o mică regiune a Indiei. Mira a fost fiica lui Ratan Singh Ranthor şi nepoata lui Dudaji din Merta.

Familia Ranthor au fost mari adoratori ai lui Vishnu. Astfel, Mira Bai a fost educată sub influenţa Vaishnava, conform căreia Vishnu este ipostaziat în cea de a opta încarnare a sa, zeul Krishna. Ea a învăţat adorarea lui Krishna din copilarie. La vărsta de patru ani a asistat la o căsătorie a cărei procesiune se desfăşura chiar în faţa casei sale. Mirele era un bărbat chipeş şi foarte frumos îmbrăcat. Fiind unicul copil la părinţi, Mira cînd l-a văzut pe mire a întrebat-o cu inocenţă pe mama ei: “Cine este mirele meu?”, iar aceasta, mai în glumă, mai în serios, i-a arătat statuia lui Krishna şi i-a spus: “Iubita mea Mira, zeul Krishna – reprezentat prin aceasta frumoasă statuie – este mirele tău.”


Din acea clipă copila a început să adore reprezentarea zeului “cu o mie de iubite”. Petrecea ore în şir vorbindu-i lui Krishna, adorîndu-i imaginea, nedespărţindu-se nici măcar în timpul somnului de preţioasa statuietă. Dansa în jurul ei şi îi cînta imnuri tulburătoare de iubire, atingînd adeseori stări extatice.
Cînd Mira a ajuns la vîrsta măritişului, tatăl ei i-a stabilit căsătoria cu Rana Kumbha din Chitore. Mira i-a fost o soţie foarte supusă şi devotată.

Ea îndeplenea fără nici o rezervă poruncile soţului său. Însă în fiecare zi, după ce îndatoriile casei se sfîrşeau, fugea la templul lui Krishna, unde începea să cînte şi să danseze plnă de dor şi dragoste. Atunci Krishna prindea viaţă, îmbrăţişînd-o, vorbindu-i sau fermecînd-o cu sunetul magic al flautului său. Mama lui Rana Kumbha, precum şi celelalte femei ale casei nu agreau cale pe care Mira păşise; ele îşi doreau să o convingă să o adore pe zeiţa Durga. Dar Mira neînduplecată, le-a spus: “Mi-am oferit deja viaţa iubitului meu, Krishna”. Atunci, cumnata ei Udabai a început s-o defaimeze şi să conspire împotriva inocentei Mira.
Rana Kumbha a fost anunţat că Mira are alţi iubiţi cu care se întîlneşte în secret şi că a fost văzută cu ei în templu, că prn comportamentul său Mira a adus o mare insultă reputaţiei familiei Rana. Acesta s-a îndreptat cu spada în apartamentele soţiei sale, dar din fericire Mira nu era în camera ei. O apropiată a Mirei l-a oprit pe Rana Kumbha să facă ceva necugetat, vorbindu-i despre credinţa şi starea de devoţoine a Mirei faţă de Krishna. La lăsarea serei, Rana Kumbha a mers la templu fiind condus de sora sa, unde a găsit-o pe Mira singură în starea ei euforică vorbind cu idolul său. Atunci Rana a întrebat-o: "Mira, cu cine vorbeşti acum? Arată-mi-l pe amantul tău”. Ea a răspuns: "Aici este El – Domnul meu – Krishna, Cel care mi-a furat inima".
Mira a fost persecutată în diferite moduri de către Rana şi familia lui, punînd la încercare devoţiunea Mirei. Într-o zi, Rana i-a trimis într-un coş o cobră cu mesajul că acolo se află o ghirlandă de flori pentru Krishna. După ce a realizat baia ritualică, Mira s-a aşezat pentru rugăciune. A invocat prezenţa lui Krishna, după care a deschis coşul şi a găsit într-adevăr o statuetă cu Krishna şi o ghirlandă de flori. Altădată, Rana i-a trimis o cupă cu otravă cu mesajul că aceasta conţine nectar. Mira a oferit-o lui Krishna ca ofrandă şi apoi a băut-o. Pentru ea a fost un adevărat nectar. Într-o altă zi, se spune că Rana a trimis Mirei un pat de cuie pe care aceasta să doarmă. După rugăciune, Mira s-a aşezat pe patul de cuie, dar instantaneu cuile s-au transformat în petale de trandafir.
Mira avea un mare respect şi o mare veneraţie pentru asceţii Indiei, sadhu-şii. Fără să o intereseze părerea lumii, ea vorbea adeseori cu ei şi îi considera drept adevăraţi sfinţi. Familia însă îi cerea să nenunţe la toate aceste prietenii scandaloase. Ea a cerut atunci sfatul unui sfînt, Tulsidas Ji, care i-a spus: “Maeştrii autentici te învaţă că singură Iubirea lui Dumnezeu este unică şi nepieritoare, că apropierea de Dumnezeu are cea mai mare importanţă, că în rest totul este supus schimbării, totul este trecător.”
Într-o zi, un musician celebru, Akbar a venit deghizat la Chitore pentru a auzi cîntecele devoţionale şi inspiratoare ale Mirei, devenite cunoscute pentru frumuseţea lor. A intrat în templu şi a ascultat imnurile de adoraţie ale Mirei, iar sufletul său a fost profound mişcat de ceea ce auzise. Înainte de a pleca, a atins picioarele sfinte ale Mirei şi a aşezat în faţa statuiei lui Krishna o ofrandă. Cînd Rana Kumbha a aflat despre aceasta, s-a infuriat. El i-a spus Mirei: “Mergi şi aruncă-te în rîu. Niciodată să nu-ţi mai arăţi faţa lumii. Mi-ai dezonorat familia”.
Mira a dat ascultare cuvintelor soţului ei. Ea a plecat spre rîu, dar pe drum, cîntînd numele lui Krishna, a intrat în extaz şi a început să cînte şi să danseze. Atunci Krishna a apărut în faţa ei şi i-a spus: “Iubita mea, viaţa ta cu acest soţ muribund s-a terminat. Eşti liberă. Bucură-te. Eşti a Mea. Mergi la templul lui Vajra din Brindavan. Caută-mă acolo, copila mea. Grăbeşte-te.” Apoi a dispărut. Mira s-a supus chemării divine şi a început pelerinajul spre Brindavan. După un drum lung şi greu a ajuns la destinaţie şi a găsit ceea ce căuta. Krishna i s-a revelat, şi în acel moment ea a atins eliberarea spirituală. A devenit repede cunoscută, iar locul unde se afla a devenit loc de pelerinaj. Chiar familia sa a venit să o vadă, iar Rana Kumbha şi-a cerut iertare pentru greşelile sale din trecut. Mira s-a prosternat imediat în faţa soţului ei.


Într-o zi, Mira a dorit să aducă o ofrandă lui Jiva Gosain, conducătorul Vaishnava-ilor din Brindavan. Însă acesta a refuzat să o vadă, trimiţînd vorbă că nu permite prezenţa nici unei femei în preajma sa. Atunci Mira Bai a răspuns: “Orice om este Prakriti (energie). Doar Krishna este Purusha (Conştiinţă). Am venit azi numai pentru a şti dacă există un Purusha alături de Krishna în Brindavan”. Realizînd că Mira este o femeie sfîntă şi înţelegînd mesajul ei, Jiva Gosain i s-a închinat.
Faima ei s-a răspîndit în toată India. Printre toate prinţesele şi împărătesele care au venit şi au plecat din această lumea, cum ar fi Ranis, Kumaris şi Maharanis, doar numele reginei din Chitore a rămas în memorie. Este oare aceasta graţie fumuseţei Mirei sau capacităţilor sale poetice? Nu. Faima ei se datorează renunţării sale complete, devoţiunii faţă de Domnul ei Kishna şi uniunii cu Dumnezeu. Ea l-a întîlit pe Krishna. A vorbit cu Krishna, a mîncat şi a băut cu Iubitul ei - Krishna. I-a cîntat imnuri de laudă din adîncul inimii sale. Devoţiunea sa faţă de iubitul ei Krishna era exemplară.

Mira se afla într-o continuă comunine cu Dumnezeu. Avea viziunea frumuseţii cosmice; pentru ea, totul era Dumnezeu. Acolo unde este numele lui Krishna este şi numele Mirei.
Cîntecele Mirei au inspiat o mare iubire de Dumnezeu, credinţă fermă şi mult curaj căutatorilor spirituali. Ele topesc inimele cititorilor, aduc extaz şi pace sufletească.


“O, oameni, înbătaţi-vă cu nectarul iubirii divine.
Staţi în preajma celor virtuoşi.
Lăsaţi la o parte mînia, ataşamentul, lăcomia şi mîndria;
Îndepărtaţi-le pentru totdeauna din conştiinţa voastră.
Slujiţi-L pe Dumnezeu, iubiţi-L pe Dumnezeu.
Dizolvaţi-vă în strălucirea orbitoare a dragostei Sale.”

“Voi dansa în faţa celui ce mi-a fermecat Conştiinţa.
Dansînd şi dansînd fără oprire, îmi voi încînta iubitul.
Îi voi simţi prezenţa îmbătătoare alături de mine.
Voi prinde la glezne clopoţei care îmi vor striga dragostea.
Voi purta ghirlanda ce este dovada Prezenţei sale.
Lumea poate să vorbească la nesfîrşit,
dar eu voi merge şi mă voi aşeza în patul Preaiubitului meu.
Eu, Mira, mă voi dizolva în strălucirea dragostei Lui.”

“Am aruncat bijuteriile de perle şi coral
Şi m-am înfăşurat într-o ghirlandă de flori sălbatice.
Cu lacrimile mele, am udat floarea dragostei pe care o sădisem în inimă.
Acum floarea a crescut, iar parfumul ei se răspîndeşte pretutindeni
Dînd naştere fructelor binecuvîntării, beatitudinii şi preafercirii.”

“Am găsit, da, am găsit fericirea
Cuprinsă în nestimata Numelui său.
Maestrul meu preaiubit mi-a oferit un cadou nepreţuit.
Cu inima plină de dragoste, l-am acceptat.
Am aflat ce căutasem de-a lungul nenumăratelor mele vieţi;
Am pierdut această întreagă lume.
Strălucirea nestematei nimeni nu poate să o ţină doar pentru el,
Nimeni nu poate să o fure.
Zi după zi ea creşte şi rupe orice zăgazuri.
În corabia adevărului, condusă de Preaiubitul meu,
Am venit în oceanul existenţei.”

Este foarte dificil să faci o paralelă dintre personalitatea miraculoasă a Mirei cu cea a unui sfînt, filosof, poet sau înţelept. Ea a fost un geniu nestăvilit şi un suflet mărinimos. Viaţa ei a avut un şarm aparte de o frumuseţe fascinatoare şi miracol sublim. Fiind prinţesă, ea a schimbat toate plăcerile, luxul şi statutul său înalt pe o viaţă simplă de ascet, Tyaga, Titiksha and Vairagya. Find o fiinţă foarte gingaşă şi delicată, Mira avea o puternică tărie de caracter, care i-a ajutat să înfrunte toate dificultăţile apărute în timpul pelerinajului său – evoluţiei sale spirituale.
Mira nu acorda nici o atenţie criticilor şi înjurăturilor publice pe care le primea. Ea dansa în stradă, nu efectua ritualuri, manifesta o iubirea spontană faţă de Krishna, care era soţul, tatăl, prietenul, fratele şi maestrul ei în acelaşi timp.

Ea rostea întruna cuvinte de dragoste iubitului ei, zi şi noapte cînta, dansa în extaz, pierdea conturul corpului său fiind inundată de un ocean infinit al dragostei, adorării şi dăruirii. Mira era întruchiparea iubirii şi inocenţei, inima fiindu-i un teplu al devoţiunii. Faţa ei era ca floare de lotus din Prem. Era o bunătate în privirea ei, afecţiune în voce, bucurie şi putere în discursurile sale, fervoare în cîntecele sale. Ce personalitate încîntătoare!
De la Brindavan, Mira a plecat la Dwaraka. Acolo ea a fost absorbită în imaginile Iubitului său Krishna la templul din Ranchod.

sursa: http://www.yogaintegrala.com/yoga/maestri/mira-bai.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu